Để đến được C thì công nhỏ nhất mà người đó bỏ ra là bao nhiêu?

Bài toán
1 người trượt patin có khối lượng 80kg giữa 2 mặt phẳng nghiêng AB=BC có góc nghiêng a (sin a = 0,25). Trên AB có hệ số ma sát là 0,05 và hệ số ma sát trên BC là 0,04. Người đó bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ A
a/ xác định vận tốc của người đó tại B
b/ Người đó có đến được điểm C hay không (giả sử không dùng sức)
c/ Để đến được C thì công nhỏ nhất mà người đó bỏ ra là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top