Điện tích điện trường

Bài toán
Một quả cầu kim loại bán kính R1 = 3cm mang điện tích q1=5*10^ -8 C. Qủa cầu được bao quanh bằng một vỏ cầu kim loại đặt đồng tâm O có bán kính R2 = 5cm mang điện tích q2= -6*10^-8C. Xác đinh cường độ điện trường ở những điểm cách tâm O 2cm, 4cm, 6cm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 1 có thể giải bằng nguyên lí chồng chất điện trường.

Cường độ điện trường tại A = cường độ điện trường do quả cầu 1 gây ra tại A + cường độ điện trường do vỏ cầu 2 gây ra tại A.

- Cường độ điện trường gây ra bởi vỏ cầu tại A có thể tính theo công thức E = k. Q/r^2 với r là khoảng cách từ tâm vỏ cầu đến A.

- Cường độ điện trường gây ra bởi quả cầu thì chia thành 2 trường hợp.

+ Với điểm nằm ngoài quả cầu: E = k. Q/r^2 với r là khoảng cách từ tâm quả cầu đến đến A.

+ Với điểm nằm trong quả cầu: E = k. Q. R/R^3 với R là bán kính quả cầu.​
 

Quảng cáo

Top