Li độ của $M_{2}$ tại thời điểm đó là?

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động với phương trình $u_{A}=u_{B}=4 \cos(10\pi t) mm$. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng truyền là $15 cm/s$. Hai điểm N, M cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có $AM_{1}-BM_{1}=1 cm; AM_{2}-BM_{2}=3,5 cm$. Tại thời điểm mà li độ của $M_{1}$ là 3 mm, thì li độ của $M_{2}$ là?
A. $3 mm$
B. $-3 mm$
C. $-\sqrt{3} mm$
D. $-3\sqrt{3} mm$
 
Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động với phương trình $u_{A}=u_{B}=4 \cos(10\pi t) mm$. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng truyền là $15 cm/s$. Hai điểm N, M cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có $AM_{1}-BM_{1}=1 cm; AM_{2}-BM_{2}=3,5 cm$. Tại thời điểm mà li độ của $M_{1}$ là 3 mm, thì li độ của $M_{2}$ là?
A. $3 mm$
B. $-3 mm$
C. $-\sqrt{3} mm$
D. $-3\sqrt{3} mm$
Mình nhớ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này trong đề đại học Vinh phải không nhỉ !
Lời Giải:
$\lambda =3 \ (cm) $
Phương trình sóng tổng hợp tại $M_1; \ M_2$ là:
$ u_{M_1}=4.\cos (10\pi.t+\dfrac{\pi.(AM_{1}+BM_{1})}{\lambda}); \ u_{M_2}=-4\sqrt{3}.\cos (10\pi.t+\dfrac{\pi.(AM_{2}+BM_{2})}{\lambda}) $
$M_1;\ M_2$ cùng thuộc 1 E-lip nên suy ra $u_{M_1}$ cùng pha $u_{M_2}$
Khi $u_{M_1} = 3 $ thì $ u_{M_2}=-4\sqrt{3}.\dfrac{3}{4} .= -3\sqrt{3}$
Chọn đáp án D
 
Mình nhớ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này trong đề đại học Vinh phải không nhỉ !
Lời Giải:
$\lambda =3 \ (cm) $
Phương trình sóng tổng hợp tại $M_1; \ M_2$ là:
$ u_{M_1}=4.\cos (10\pi.t.\dfrac{\pi.(AM_{1}+BM_{1})}{\lambda}); \ u_{M_2}=-4\sqrt{3}.\cos (10\pi.t.\dfrac{\pi.(AM_{2}+BM_{2})}{\lambda}) $
$M_1;\ M_2$ cùng thuộc 1 E-lip nên suy ra $u_{M_1}$ cùng pha $u_{M_2}$
Khi $u_{M_1} = 3 $ thì $ u_{M_2}=-4\sqrt{3}.\dfrac{3}{4} .= -3\sqrt{3}$
Chọn đáp án D
Trả lời: Đề thì giờ trùng nhiều lắm, không biết đâu mà lần!
Dù sao, chúng ta có nhiều đề để làm!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm li độ của C là - 2 cm thì li độ của D là Bài tập Sóng cơ 2
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
please help Tốc độ của phần tử tại N là? Bài tập Sóng cơ 2
K Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5 cm tại thời điểm 2,125s là: Bài tập Sóng cơ 8
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
A Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là Bài tập Sóng cơ 6
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
N Li độ của phần tử tại B là? Bài tập Sóng cơ 1
Kate Spencer Li độ của phần tử tại B? Bài tập Sóng cơ 6
zkdcxoan Tại thời điểm $A$ đang có li độ cực đại bằng $5cm$ thì trung điểm C của AB có li độ là Bài tập Sóng cơ 13
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
cuonghp96 Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là Bài tập Sóng cơ 6
phatthientai Độ lệch pha dao động của phần tử chất lỏng tại A so với phần tử chất lỏng tại $B$ là Bài tập Sóng cơ 2
highhigh Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ dao động củ Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ tại B bằng biên độ của C là Bài tập Sóng cơ 0
nguyễn thành Biên độ dao động của môi trường tại điểm cách tâm phát sóng cầu 5cm là? Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử t Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tại thời điểm t2,li độ của A và C đều bằng +5,5 mm. Hỏi khi đó li độ của B là Bài tập Sóng cơ 1
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
Math_IneRap Tính li độ của M cách O $60cm$ tại thời điểm $t=12,125$? Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Tại thời điểm li độ của M là 4mm thì li độ của N tại thời điểm đó là Bài tập Sóng cơ 2
C Xác định cường độ âm tại A, cho biết ngưỡng nghe của người C Bài tập Sóng cơ 0
N Li độ của điểm M trên dây cách O đoạn 2,5m tại thời điểm 2,125 s là: Bài tập Sóng cơ 1
D Tại thời điểm $t_2 = t_1 + \dfrac{T}{2}$ thì li độ của N bằng. Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ của điểm M cách O 1 khoảng 2m tại thời điểm 2s là? Bài tập Sóng cơ 1
N Tại thời điểm li độ của $M_{1}$ là -3cm thì li độ của $M_{2}$ là Bài tập Sóng cơ 2
N Tại thời điểm nào đó, tốc độ dao động của điểm M là $2\pi fa$ thì tốc độ dao động của điểm N bằng Bài tập Sóng cơ 2
T Khi xảy ra giao thoa thì tại vị trí trung điểm của AB dao động có biến độ là : Bài tập Sóng cơ 1
H Tại thời điểm li độ của ${M}_{1}$ là $3mm$ thì li độ của ${M}_{2}$ tại thời điểm đó là Bài tập Sóng cơ 4
H Biết biên độ dao động của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Tỉ số $R_1/R_2$ bằng Bài tập Sóng cơ 2
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
dreamhigh315 Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn $AB$ Bài tập Sóng cơ 1
dreamhigh315 Tại thời điểm ly độ của $M_1$ là $3 mm$ thì ly độ của $M_2$ tại thời điểm đó Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Li độ của sóng tại một điểm P là $1cm$ thì sau lúc đó $5s$ tính li độ của sóng cũng tại điểm P Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định li độ của N tại thời điểm sau thời điểm $t_1=0,225(s)$ Bài tập Sóng cơ 0
T Biên độ dao động của tại một điểm có khoảng cách xác định. Bài tập Sóng cơ 1
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top