Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, cơ năng con lắc lò xo đã giảm một lượng

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 40 g và lò xo có độ cứng 2 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Lấy $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị dãn 20 cm rồi buông nhẹ. Kể từ lúc đầu cho đến thời điểm tốc độ của vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng
A. 3,6 mJ.
B. 40 mJ.
C. 7,2 mJ.
D. 8 mJ.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hữu Lợi Tính khoảng thời gian m2 tiếp xúc với tường kể từ lúc viên đạn ghim vào m1 Dao động cơ 0

Quảng cáo

Top