Bộ phận nào sau đây không cần phải có trong lò phản ứng hạt nhân

Câu hỏi
Bộ phận nào sau đây không cần phải có trong lò phản ứng hạt nhân
A. Điều khiển
B. Thanh nhiên liệu
C. Gia tốc hạt
D. Làm lạnh
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bộ phận nào sau đây không cần phải có trong lò phản ứng hạt nhân
a. Điều khiển
b. Thanh nhiên liệu
c. Gia tốc hạt
d. Làm lạnh
Trong lò phản ứng hạt nhân người ta dùng các thanh kim loại Bo hoặc Cadimi để hấp thụ bớt neutron nhằm điều khiển phản ứng. Các thanh nhiên liệu cũng được đưa vào lò để cung cấp nhiên liệu và hấp thụ một số khí sinh ra trong quá trình làm việc. Ngoài ra còn có bộ phận làm mát chạy quanh thanh nhiên liệu để hấp thụ bớt nhiệt, đồng thời làm chậm các neutron.
Chọn C.
 

Quảng cáo

Top