Sóng vô tuyến

Cho em hỏi sóng FM radio thuộc loại sóng gì ạ?
A sóng cực ngắn B sóng trung C sóng dài D sóng ngắn
 
Last edited:

Quảng cáo

Top