F biến thiên

Bài toán
Đặt điện áp không đổi u=U0coswt vào mạch R, L, C mắc nối tiếp. Khi f=25hz hoặc f=100hz thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện không đổi và bằng Ucăn3. Khi f=f0 thì UR max. Tính f0
A. 70hz
B. 100hz
C. 49hz
D. 67hz
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đặt điện áp không đổi u=U0coswt vào mạch R, L, C mắc nối tiếp. Khi f=25hz hoặc f=100hz thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện không đổi và bằng Ucăn3. Khi f=f0 thì UR max. Tính f0
A. 70hz B 100hz C49hz D 67hz
Lời giải
Đặt $U_{C_1}=U_{C_2}=kU, U_{C_{max}}=k_{0}U$.
Với 2 giá trị của f cho cùng $U_{C}$ ta có công thức:
$\left(\dfrac{f_{1}}{f_{2}}\right)^{2}+\left(\dfrac{f_{2}}{f_{1}}\right)^{2}+2=4.\dfrac{1-k_{0}^{-2}}{1-k^{-2}}$ (1) (xem "8 định lí thay đổi tư duy lạc hậu" của Chu Văn Biên).
Thay $k, f_{1}, f_{2}$ vào (1) ta được $k_{0}$.
Mà $U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}=k_{0}U$, từ đó giải được $n$
với $n=\dfrac{f_{L}}{f_{C}}$.
Hai giá trị của f cho cùng $U_{C}$ nên $f_{1}^{2}+f_{2}^{2}=2f_{C}^{2}$, suy ra $f_{C}$
Vậy $f_{0}=f_{C}\sqrt{n}=...$.
Lời giải
 

Quảng cáo

Top