Mạch nối tiếp URL

Bài toán
Cho đoạn mạch AMNB trong đó AM có tụ cuộn cảm có điện trở r, MN có tụ điện và NB có điện trở R. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u=U0cos80t thì hiệu điện thế Uam sớm pha hơn 30 độ và Uan trễ pha 30 độ so với Unb đồng thời Uam=Unb biết Rnb=`50 ôm. Tìm C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
B Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R cuộn cảm tụ điện mắt nối tiếp biết cảm kháng... Dòng điện xoay chiều 2
NgọcÁnh... Mạch điện xoay chiều rlc mắc nối tiếp R=100, L=2/π, C=100/π mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều... Dòng điện xoay chiều 1
N Mọi người giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với Đặt điện áp u=U 2pift(f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm... Dòng điện xoay chiều 1
P Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch RLC Dòng điện xoay chiều 0
Snow In June C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch? Dòng điện xoay chiều 1
Đạt QH Điện áp hiệu dụng hai dầu đoạn mạch AM Dòng điện xoay chiều 4
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu mạch điện có giá trị nhỏ nhất Dòng điện xoay chiều 6
Q Khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là Dòng điện xoay chiều 3
L Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào ? Dòng điện xoay chiều 5
ntdattt Công suất tiêu thụ cực đại của đoạn mạch là Dòng điện xoay chiều 1
tran thanhbinh Điện áp cực đại của đoạn mạch AB là: Dòng điện xoay chiều 1
avengers L biến thiên Công suất toàn mạch không thể nhận giá trị P nào dưới đây Dòng điện xoay chiều 5

Quảng cáo

Top