Số điểm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I?

Bài toán
Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình $u_{A}=a\cos(100\pi t); u_{B}=b\cos(100\pi t)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $1 m/s$. Gọi I là trung điểm AB. M là điểm thuộc $AI,N$ thuộc đoạn IB, thỏa mãn $IM=5 cm$; $IN=6,5 cm$.Số điểm trên đoạn $MN$ có biên độ cực đại và cùng pha với $I?$
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
 
Bước sóng $\lambda $=2cm . Phương trinh sóng tại I:
$u_{I}=(a+b)\cos(100\pi t-\dfrac{AB}{2}\pi )$
Xét 1 điểm C trên MN :IC=d ,gốc tai I,chiều từ I đến B

$u_{AC}=a\cos(100\pi t-\pi (d+\dfrac{AB}{2}))$

$u_{BC}=b\cos(100\pi t+\pi (d-\dfrac{AB}{2}))$
$u_{C}=u_{AC}+u_{BC}$
Biên độ dao động cực đại bằng a+b
Uc dao động với biên độ cực đại cùng pha I .Suy ra :$u_{AC}$ và $u_{BC}$ cùng pha .
$\Rightarrow \pi d=k2\pi$
$-5\leq d=2k\leq 6.5$
Có 6 giá trị của K(cả I)
Chọn đáp án B
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
.Bước sóng $\lambda $=2cm . Phương trinh sóng tại I:
$u_{I}=(a+b)\cos(100\pi t-\dfrac{AB}{2}\pi )$
Xét 1 điểm C trên MN :IC=d ,gốc tai I,chiều từ I đến B

$u_{AC}=a\cos(100\pi t-\pi (d+\dfrac{AB}{2}))$

$u_{BC}=b\cos(100\pi t+\pi (d-\dfrac{AB}{2}))$
$u_{C}=u_{AC}+u_{BC}$
Biên độ dao động cực đại bằng a+b
Uc dao động với biên độ cực đại cùng pha I .Suy ra :$u_{AC}$ và $u_{BC}$ cùng pha .
$\Rightarrow \pi d=k2\pi$
$-5\leq d=2k\leq 6.5$
Có 6 giá trị của K(cả I)
Chọn đáp án B
Trả lời: Sao Mơ trình bày và lập luận đúng nhưng chỉ có một chỗ sai rất cơ bản: số điểm cực đại và cùng pha với I thì tất nhiên không kể I và do đó số điểm thỏa mãn là $6-1=5$, chọn $B$.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình $u_{A}=a\cos(100\pi t); u_{B}=b\cos(100\pi t)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $1 m/s$. Gọi I là trung điểm AB. M là điểm thuộc $AI,N$ thuộc đoạn IB, thỏa mãn $IM=5 cm$; $IN=6,5 cm$.Số điểm trên đoạn $MN$ có biên độ cực đại và cùng pha với $I?$
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Sao không được dùng công thức: $d_{1M}-d_{2M} \leq k\lambda \leq d_{1N}-d_{2N} $ vậy các bạn ?
 
Bài toán
Hai nguồn phát sóng kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình $u_{A}=a\cos(100\pi t); u_{B}=b\cos(100\pi t)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là $1 m/s$. Gọi I là trung điểm AB. M là điểm thuộc $AI,N$ thuộc đoạn IB, thỏa mãn $IM=5 cm$; $IN=6,5 cm$.Số điểm trên đoạn $MN$ có biên độ cực đại và cùng pha với $I?$
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Lời giải:
Ta có:
Bước song: $ \lambda=2(cm)$
$IM=2,5\lambda$ nên trong đoạn $IM$ có $2$ điểm dao động biên độ cực đại và cùng pha với $I$.
$IN=3,25\lambda$ nên trong đoạn $IN$ có $3$ điểm dao động biên độ cực đại và cùng pha với $I$.
Vậy có $5$ điểm tất cả.
 
Lời giải:
Ta có:
Bước song: $ \lambda=2(cm)$
$IM=2,5\lambda$ nên trong đoạn $IM$ có $2$ điểm dao động biên độ cực đại và cùng pha với $I$.
$IN=3,25\lambda$ nên trong đoạn $IN$ có $3$ điểm dao động biên độ cực đại và cùng pha với $I$.
Vậy có $5$ điểm tất cả.
Trả lời: thông thường điểm cực đại sẽ cùng pha với nguồn, nên làm theo cách của cậu là nhanh gọn hơn cả.
 
Giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với
Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động với phương trình lần lượt là uA=8cos(100πt+2π/3) và uB=8cos(100πt). Biết AB=40cm, bước sóng là 6cm. Số điểm cực đại trên AB dao động cùng pha với I là:
A. 7
B. 13
C. 14
D. 8
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
L Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là? Bài tập Sóng cơ 6
ghjcghj Số điểm cực đại trên vòng tròn là Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB? Bài tập Sóng cơ 11
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là? Bài tập Sóng cơ 2
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
T Số điểm dao động với biên đọ cực đại trên đoạn $O_{1}O_{2}$ Bài tập Sóng cơ 6
T Số điểm cực đại giao thoa quan sát được trên đoạn OM Bài tập Sóng cơ 1
tiendatptbt Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động biên độ 2 cm trên đoạn MN là ? Bài tập Sóng cơ 3
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
N Trên đường nối $S_{1}S_{2}$ số điểm dao động với biên độ 3mm là: Bài tập Sóng cơ 1
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
Quyết Tâm Học Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là ? Bài tập Sóng cơ 6
Thanh Lam Số điểm trên Ab dao động với biên độ $\sqrt{3} mm $ là? Bài tập Sóng cơ 4
A Để trên dây có (m-1) điểm nút kể cả đầu thì tần số sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
A Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Số điểm không dao động trên đường tròn nội tiếp hình vuông AMBN là? Bài tập Sóng cơ 1
B Số điểm tối đa trên đoạn AC dao động vuông pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 6
A Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
0 Trên đoạn MO số điểm dao động cùng pha với B là Bài tập Sóng cơ 4
L Số điểm dao động cực tiểu trên MB là??? Bài tập Sóng cơ 5
L Số điểm nút trên dây là? Bài tập Sóng cơ 4
apple13197 Số điểm dao động trên đoạn BN? Bài tập Sóng cơ 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top