HELP-lí thuyết phát quang

Một chất có khả năng phát ra as màu lục và màu đỏ. Khi kích thích chất này bằng as tím thì as mà nó phát ra sẽ có màu?
A lục
B vàng
C cam
D đỏ
Em chọn B có đúng không ạ
 

Quảng cáo

Top