Tìm phát biểu sai

Bài toán
Chọn phát biểu sai?
A. Dđ của con lắc đơn với góc lệch nhỏ là một dđđh
B. Dđđh của con lắc lò xo gồm vật nặng gắn vào một đầu lò xo là dđ riêng
C. Dđ của hệ con lắc lò xo và trái đất được xem là một dđ riêng
D. Mỗi dđ tự do của một hệ dđ có tần số khác nhau
 
Bài toán
Chọn phát biểu sai?
A. Dđ của con lắc đơn với góc lệch nhỏ là một dđđh
B. Dđđh của con lắc lò xo gồm vật nặng gắn vào một đầu lò xo là dđ riêng
C. Dđ của hệ con lắc lò xo và trái đất được xem là một dđ riêng
D. Mỗi dđ tự do của một hệ dđ có tần số khác nhau
Trả lời: Mình chọn $B$, đúng không? Bởi ngoài hệ này có thể có ngoại lực tác dụng lên hệ: trọng lực, lực điện trường, . .. Tùy trường hợp.
$C$ đúng vì hệ con lắc lò xo-Trái Đất được coi là hệ kín.
$A$ đúng vì khi đó biên độ cong( quãng đường) lấy xấp xỉ đoạn thẳng nối từ biên về VTCB.
$D$ đúng vì mỗi dao động tự do có một tần số riêng, chỉ phụ thuộc vào hệ dao động.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tìm phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 4
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
A Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa? Lí thuyết Dao động cơ 1
lvcat Tìm phát biểu sai về biên độ trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 37
Điêu Thuyền Tìm thời gian, thời điểm và số lần vật đi qua Lí thuyết Dao động cơ 0
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
tkvatliphothong Tìm phương án đúng về biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
NTH 52 Tìm kết luận sai về chu kì của con lắc đơn? Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu sai về thế năng trong dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Chọn phát biểu đúng về lực đàn hồi Lí thuyết Dao động cơ 2
Toan12345 Chọn phát biểu sai của dao động cơ điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 8
L Chọn phát biểu sai về dao động duy trì Lí thuyết Dao động cơ 1
hoàidien Chọn phát biểu đúng về đồ thị vận tốc, thời gian Lí thuyết Dao động cơ 4
hau dau Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Dao động cơ 1
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phát biểu nào sau đây sai? Lí thuyết Dao động cơ 4
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
hoankuty Phát biểu đúng là? Lí thuyết Dao động cơ 2
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
Oneyearofhope Phát biểu nào dưới đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng. Lí thuyết Dao động cơ 2
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
triminhdovip137 Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 12
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
adamdj Chọn phát biểu sai Lí thuyết Dao động cơ 9
tkvatliphothong Chọn phát biểu đúng về chu kì của con lắc lò xo Lí thuyết Dao động cơ 3
lvcat Chọn phát biểu sai về dao động tuần hoàn Lí thuyết Dao động cơ 1
P Phát biểu nào đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực phục hồi và gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
C Biểu thức nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 2
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
tiepkent Biểu thức mô tả chuyển động của vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 17
H Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa động năng và li độ của một vật dao động điều hòa có dạng Lí thuyết Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top