Lượng áp suất tim cua người phải bơm mạnh khi đứng hơn so với lúc nằm là

Bài toán
Một người có chiều cao 1,5m. Tim có vị trí 2/3 chiều cao. Biết khối lượng riêng của máu là 1,06.10^3 kg/m^3. Lấy $g=9,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Lúc đứng, tim của người đó phải bơm mạnh hơn để tăng một lượng áp suất so với lúc nằm là:
A. 0,35.10^3 N/m^2
B. 0,10.10^3 N/m^2
C. 0,52.10^3 N/m^2
D. 0,21.10^3 N/m^2
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
DQT Hiệu áp suất thay đổi thế nào để lưu lượng là không đổi Bài tập Cơ học chất lưu 1

Quảng cáo

Top