Sự thay đổi của chu kì con lắc

Bài toán
Một con lắc đơn đặt trong một điện trường đều có các đường sức từ theo phương thẳng đứng hướng lên. So với khi quả cầu không tích điện khi ta tích điện âm cho quả cầu thì chu kì con lắc sẽ
A. tăng
B. giảm
C. tăng rồi giảm
D. không đổi
 
Bài toán
Một con lắc đơn đặt trong một điện trường đều có các đường sức từ theo phương thẳng đứng hướng lên. So với khi quả cầu không tích điện khi ta tích điện âm cho quả cầu thì chu kì con lắc sẽ
A. tăng
B. giảm
C. tăng rồi giảm
D. không đổi
Trả lời: $B$ phải không?
Ta có E hướng lên, nhưng con lắc tích điện âm, nên lực điện hướng thẳng đứng, xuống dưới, cùng chiều trọng lực, nên gia tốc tổng hợp tác dụng tăng, nên chu kì giảm.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
dreamhigh315 Sự thay đổi vị trí của vật trong quá trình chuyển động Lí thuyết Dao động cơ 1
J Sự thay đổi của biên độ con lắc lò xo trong thang máy Lí thuyết Dao động cơ 1
V Sự biến động của chu kì khi cho con lắc đổi phương chuyển động! Lí thuyết Dao động cơ 4
Hải Quân Chọn phát biểu sai về sự tương tự giữa dao động với góc lệch nhỏ của con lắc đơn với dao động điện Lí thuyết Dao động cơ 4
bixxi Sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 2
San Bằng Tất Cả Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
L Trong chuyển động dđ điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo t Lí thuyết Dao động cơ 2
To_Be_The_Best Giá trị con lắc thay đổi như thế nào ? Lí thuyết Dao động cơ 6
KSTN_BK_95 Cơ năng của vật có thay đổi khi hệ quy chiếu của vật thay đổi không? Lí thuyết Dao động cơ 4
H Năng lượng dao động điều hòa của một con lắc lò xo thay đổi như thế nào khi... Lí thuyết Dao động cơ 2
mai hoàn Chọn phát biểu sai, trong dao động của vật chịu lực cản nhỏ không đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi Lí thuyết Dao động cơ 3
L Trong dao động điều hoà khi vật đổi chiều chuyển động thì Lí thuyết Dao động cơ 5
C Dao động cơ học đổi chiều khi lực kéo về tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
X Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so vs khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi? Lí thuyết Dao động cơ 2
T Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
T Gia tôc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi Lí thuyết Dao động cơ 10
T Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top