Một Bài Giao Thoa Sóng Khó

Bài toán giao thoa này
Mình đã có file lời giải của Một số thầy nổi tiếng trên các diễn đàn
Nhưng Mình thấy có chỗ bất ổn mong mọi người góp ý giúp.

Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như sau:
Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Cho S1S2 = 5,4λ. Gọi (C) là hình tròn nằm ở mặt nước có đường kính là S1S2. Số vị trí trong (C) mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là
A. 18. B. 9. C. 22. D. 11

Còn đây là lời giải và thắc mắc của mình sau khi thử đáp án.

Mình rất đồng ý với đoạn trên lời giải tìm được d1+d2=6lamda
nhưng đoạn cuối cùng của lời giải:
Tìm k trong lượng d2-d1=k. Lamda
k= 0;+-1;+-2;+-3;+-4
Mình nghĩ lúc này chỉ có thể lấy được các giá trị 0;+-2;+-4
vì các giá trị K=1,3; -1;-3 khi thay vào phương trình giao thoa làm cho hàm cos của biên độ âm.
Vậy hàm cos chứa góc pha ta phải cộng thêm pi. Vậy nó phải ngược pha chứ ạh.
 

Attachments

Last edited:
Bài toán giao thoa này
Mình đã có file lời giải của Một số thầy nổi tiếng trên các diễn đàn
Nhưng Mình thấy có chỗ bất ổn mong mọi người góp ý giúp.

Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như sau:
Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ. Cho S1S2 = 5,4λ. Gọi (C) là hình tròn nằm ở mặt nước có đường kính là S1S2. Số vị trí trong (C) mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là
A. 18. B. 9. C. 22. D. 11

Còn đây là lời giải và thắc mắc của mình sau khi thử đáp án.

Mình rất đồng ý với đoạn trên lời giải tìm được d1+d2=6lamda
nhưng đoạn cuối cùng của lời giải:
Tìm k trong lượng d2-d1=k. Lamda
k= 0;+-1;+-2;+-3;+-4
Mình nghĩ lúc này chỉ có thể lấy được các giá trị 0;+-2;+-4
vì các giá trị K=1,3; -1;-3 khi thay vào phương trình giao thoa làm cho hàm cos của biên độ âm.
Vậy hàm cos chứa góc pha ta phải cộng thêm pi. Vậy nó phải ngược pha chứ ạh.
Bạn ơi! Mình nghĩ là từ chỗ "Điều kiện M dao động....." đó là người giải mới chỉ xét TH k là chẵn thì mới có d2+d1=6 lam đa, mình phải xét thêm k là lẻ nữa, lúc đó mình giải ra d2+d1=7 lam da, và chọn được k=+-1,+-2,+-3
 
Chưa chuẩn đâu vì dao động cực đại còn cos = —1 nữa. E dừng ở đoạn 5.4lđ
d2+d1=6lđ và d2+ d1=7lđ
Do k=+_5 dẫn đến d2 lớn hơn 5,4lđ e loại vì ngoài đường tròn. Chỉ chọn d2<5,4lđ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tlinh_2610 Bài toán ba điểm trên dây tạo thành tam giác vuông tại một thời điểm. Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Chúng ta tìm hiểu một lớp công thức giải nhanh Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán liên quan tới mức cường độ âm Bài tập Sóng cơ 3
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
huyhoang ML ND Một sóng dọc truyền từ phần từ M đến phân tử N với tốc độ 15 cm/s........ Bài tập Sóng cơ 0
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
Tăng Hải Tuân Các phương OM và ON hợp với nhau một góc vào khoảng Bài tập Sóng cơ 4
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
F Có bao nhiêu điểm lệch pha một góc $\frac{\pi }{6}$ so với nguồn ? Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm mà tại đó phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng ? Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 M cách trung trực của AB một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv M cách AB một đoạn lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
N Biên độ dao động tại một điểm thuộc mặt nước và thuộc đường trung trực AB là Bài tập Sóng cơ 2
A Điểm N dao động cùng pha với M gần M nhất cách M một đoạn có giá trị là bao nhiêu ? Biết AB = 16 cm Bài tập Sóng cơ 4
C Điểm dao động với biên độ cực đại cách M một đoạn nhỏ nhất là Bài tập Sóng cơ 6
A Từ vị trí ban đầu một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
T M, N cùng nằm trên một hình elip . Tại thời điểm $t_{1}$ li độ của M là $\sqrt{3}$ thì của N là Bài tập Sóng cơ 0
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
congchuaxuxu97 Một quả cầu đặc một khối trụ đặc Bài tập Sóng cơ 5
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
please help Cách trung điểm của đoạn s2s2 một đoạn gần nhất là Bài tập Sóng cơ 6
P M cách A một đoạn nhỏ nhất là Bài tập Sóng cơ 0
GS.Xoăn Điểm M trên đoạn CO( O là trung điểm AB) cách O một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu thì nó dao động vớ Bài tập Sóng cơ 3
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
A Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng Bài tập Sóng cơ 3
Del Enter Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4cm thì NB - NA bằng Bài tập Sóng cơ 1
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
lannhi Thay đổi tần số rung một lượng nhỏ bằng Bài tập Sóng cơ 2
K Điểm M cách C một đoạn gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Kate Spencer Điểm M cách B một khoảng? Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
N Biểu thức sóng tại điểm M cách O một đoạn $R_1=1,5$ m là Bài tập Sóng cơ 12
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
M Điểm M cách nguồn S1 một khoảng là ? Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
chinhanh9 Điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn xa nhất là? Bài tập Sóng cơ 8
dungpro1511 Điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại gần S2 nhất, cách S2 một đoạn bằng Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top