Các loại quang phổ.

Câu hỏi:
Chất khí ở áp suất thấp, khi được kích thích ở nhiệt độ thấp hơn so với khi phát quang phổ vạch phát xạ sẽ phát xạ:
A. Quang phổ vạch
B. Quang phổ liên tục
C. Quang phổ đám
D. Quang phổ vạch hấp thụ
 
Câu hỏi:
Chất khí ở áp suất thấp, khi được kích thích ở nhiệt độ thấp hơn so với khi phát quang phổ vạch phát xạ sẽ phát xạ:
A. Quang phổ vạch
B. Quang phổ liên tục
C. Quang phổ đám
D. Quang phổ vạch hấp thụ
Trả lời:
Mình cho rằng đáp án không chặt mấy: quang phổ đám là trường hợp đặc biệt của quang phổ vạch hấp thụ,
quang phổ vạch gồm phát xạ và hấp thụ.
Mình chọn $C$, quang phổ đám gồm các dải màu màu ngắn, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
Thực ra dải màu này là nhiều vạch riêng lẻ xếp sít nhau.
 
Theo sách của chu văn biên
+ Quang phổ vạch là do chất khí ở áp suất thấp phát ra, khi bị kích thích bằng nhiệt hay bằng điện nên mình nghĩ là A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Trong các tia sau tia nào có khả năng ion hóa chất khí tốt nhất? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
V Nói chung các bức xạ có bước sóng dài Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
chinhanh9 Chiết suất môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
To_Be_The_Best Sự phân tích chùm as trắng đi qua lk thành các tia sáng màu là do ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
kiemro721119 Trong quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau về Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
thehiep Để tăng khoảng cách giữa các vân sáng ta nên ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 2
lvcat Quang phổ của mặt trời thu được trên Trái đất là loại quang phổ nào Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
Tích Chu Ánh sáng hồ quang điện không chứa bức xạ nào sau đây? Lí thuyết Sóng ánh sáng 3
M Hỏi về quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
N Quang phổ mặt trời thu được trên Trái Đất là ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
T Chiếu chùm tia laze vào khe F của ống chuẩn trực thì trên buồng ảnh của máy quang phổ ta thu được Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
tiepkent Xác định quang phổ thu được Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ Lí thuyết Sóng ánh sáng 6
NTH 52 Quang phổ của ánh sáng do ngọn đèn điện dây tóc phát ra Lí thuyết Sóng ánh sáng 5
NTH 52 Trên màn ảnh của máy quang phổ, trong vùng nhìn thấy có ? Lí thuyết Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Quan sát bằng kính quang phổ thấy gì? Lí thuyết Sóng ánh sáng 4

Quảng cáo

Top