Quả cầu dao động, khi đi qua VTCB thì đứt dây.

Bài toán: Một quả cầu có kích thước nhỏ và có khối lượng $m$, được treo dưới một sợi dây mảnh, không dãn có chiều dài $1m$, điểm treo cách mặt đất nằm ngang $2m$. Đưa quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng O sao cho sợi dây lập với phương thẳng đứng một góc $10^{o} $, rồi buông nhẹ cho chuyển động. Bỏ qua lực cản của môi trường và lấy $g=10m/s^{2} $. Nếu khi qua vị trí cân bằng dây đứt thì quả cầu chạm đất ở điểm C cách đường thẳng đứng đi qua điểm treo bao nhiêu?
A. $0,8\sqrt{17} m$
B. $0,63m$
C. $0,49m$
D. $0,25m$
 
Lil.Tee đã viết:
Một quả cầu có kích thước nhỏ và có khối lượng $m$, được treo dưới một sợi dây mảnh, không dãn có chiều dài $1m$, điểm treo cách mặt đất nằm ngang $2m$. Đưa quả cầu ra khỏi vị trí cân bằng O sao cho sợi dây lập với phương thẳng đứng một góc $10^{o} $, rồi buông nhẹ cho chuyển động. Bỏ qua lực cản của môi trường và lấy $g=10m/s^{2} $. Nếu khi qua vị trí cân bằng dây đứt thì quả cầu chạm đất ở điểm C cách đường thẳng đứng đi qua điểm treo bao nhiêu?

A.$0,8\sqrt{17} m$
B.$0,63m$
C. $0,49m$
D.$0,25m$

Lời Giải

Có thể coi đây là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ném ngang vật với$ v_0 =v_{max}=\sqrt{2gl(1-\cos\alpha_0)}.$
Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới.
Ta có
$x=v_0t \Rightarrow t=\dfrac{x}{v_0}$
$y=\dfrac{gt^2}{2}=\dfrac{g.x^2}{2.v_0}=\dfrac{g.x^2}{2.2.g.l.(1-\cos\alpha_0)}=\dfrac{x^2}{4.l.(1-\cos\alpha)}$
$\Rightarrow |x|=2\sqrt{y.l(1-\cos\alpha_0)}$
Khi vật cham đất tức là $y =2-1 =1 m$
Thay các số liệu vào biểu thức trên tính được
$x\approx 0,25 m$
Chọn D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
L Phương trình dao động của quả cầu có dạng là Bài tập Dao động cơ 1
iori198 Chu kỳ dao động của quả cầu sau đó là Bài tập Dao động cơ 3
A Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là: Bài tập Dao động cơ 1
T Trong quá trình con lắc đơn dao động , tốc độ cực đại của quả cầu Bài tập Dao động cơ 2
dhdhn Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là? Bài tập Dao động cơ 2
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Quả cầu dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Giá trị v0 thỏa mãn là Bài tập Dao động cơ 3
D Chiều dài của lò xo khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động Bài tập Dao động cơ 1
N Khi không tích điện cho quả cầu thì con lắc dao động với chu kỳ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Người ta quan sát thấy quả cầu qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
N Thời gian ngắn nhất từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu có độ lớn bằng 2/3.. Bài tập Dao động cơ 4
NguyenMinhAnh Thời gian để quả cầu đi hết quãng đường 72 cm không thể là Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Tìm vận tốc cực đại của các quả cầu sau đó? Bài tập Dao động cơ 3
cuonghp96 Vào thời điểm mà độ lớn vận tốc của hai quả cầu bằng nhau lần thứ nhất thì hai quả cầu cách nhau ? Bài tập Dao động cơ 3
H Sau khi dây tuột,tính góc hợp bởi vecto vận tốc của quả cầu so với phương ngang Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm khối lượng hai quả cầu Bài tập Dao động cơ 3
Change Quả cầu chạm đất ở vị trí cách đường thẳng đứng bao xa Bài tập Dao động cơ 1
Z0ombie Quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa? Bài tập Dao động cơ 1
T Quãng đường mà một điểm ở trên quả cầu ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s kể từ lúc quả Bài tập Dao động cơ 2
G Hãy chứng tỏ 2 quả cầu A, B luôn luôn chuyển động về cùng 1 phía Bài tập Dao động cơ 0
H Lực căng của sợi dây khi quả cầu đi qua vị trí cân bằng mới của nó là Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Động năng của quả cầu khi qua li độ x = $\dfrac{A}{2}$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Hỏi quả cầu chạm đất cách VTCB bao xa Bài tập Dao động cơ 1
superstar Sau va chạm thì quả cầu A có biên độ lớn nhất là: Bài tập Dao động cơ 2
C Tại thời điểm lò xo dài cực đại lần thứ nhất thì quãng đường mà quả cầu $m_{2}$ đi được là Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tìm điện tích của quả cầu? Bài tập Dao động cơ 2
Tăng Hải Tuân Thời gian đi $10cm$ kể từ thời gian đầu tiên là $\dfrac{\pi }{15}s$. Khối lượng của quả cầu là? Bài tập Dao động cơ 1
ashin_xman Quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong khoảng thời gian $\dfrac{2T}{3}$ là: Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Con lắc đơn treo trong điện trường. Tính điện lượng của quả cầu Bài tập Dao động cơ 1
thehiep Khi độ lớn vận tốc của hai quả cầu bằng nhau lần thứ nhất thì hai quả cầu cách nhau? Bài tập Dao động cơ 5
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
D Kết quả chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 4
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng Bài tập Dao động cơ 3
Hoàng Phong Khi quả nặng của con lắc đơn không mang điện thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Kết quả đúng Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Góc nghiêng của dây treo quả lắc so với phương thẳng đứng là Bài tập Dao động cơ 1
Heavenpostman Khi lò xo có độ dài ngắn nhất thì lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào quả nặng có độ lớn bằng ... ? Bài tập Dao động cơ 1
vat_ly_oi Lực căng của dây treo quả nặng khi nó ở biên là bao nhiêu khi vật có m= 200g. Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm số lần vật đạt giá trị vận tốc theo yêu cầu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 10
D Tìm vận tốc hai theo yêu cầu Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Bài tập Dao động cơ 3
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Hỏi về dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 0
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top