Tính số điểm không dao động và dao động với biên độ cực đại

Bài toán
Gắn vào nhánh âm thoa 1 khung dây dẫn hình chữ U có 2 đầu $S_1$ và $S_2$ cách nhau $4cm$ và chạm nhẹ vào mặt nước. Cho âm thoa dao động với $S_1$ và $S_2$ dao động theo phương thẳng đứng với biên độ $a=5mm$ và tần số $f=100Hz$. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng $5mm$
Nếu tăng tần số của nguồn lên gấp đôi thì số điểm không dao động $N$ và số điểm dao động với biên độ cực đại $B$ trên đoạn $S_1$ $S_2$ là:
A. $N=34, B=33$
B. $N=32, B=31$
C. $N=33, B=32$
D. $N=32, B=33$
 
Ta có: $v=\lambda.f=0,5.100=50cm/s$
Khi tần số tăng gấp đôi thì: $\lambda=\dfrac{v}{f'}=0,25cm$
Ta có: $ \dfrac{S_1S_2}{\lambda}=16$
Suy ra có $2.16+1-2=31$ cực đại và$2.16=32$ cực tiểu.
Chọn $B$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
inconsolable Tính tỉ số li độ của điểm M với li độ của điểm N Bài tập Sóng cơ 3
skylinehermes Tính số điểm trên chu vi hình vuông ABCD dao động cùng pha với nguồn O Bài tập Sóng cơ 4
H Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD. Bài tập Sóng cơ 4
To_Be_The_Best Tính số điểm dao động cực đại trong đoạn $OO'$ Bài tập Sóng cơ 4
lam_vuong Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) Bài tập Sóng cơ 6
dtdt95 Hai nguồn lệch pha, tính số đường dao động cực tiểu trên AB với $A,B$ là 2 điểm sao cho $ABS_1S_2$ l Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
L Tính số gợn lồi Bài tập Sóng cơ 0
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
L Tính số gợn dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB, AM Bài tập Sóng cơ 4
superstar Tính tần số họa âm bậc hai của nốt đồ Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Tính tần số Bài tập Sóng cơ 2
Nắng Về một số công thức tính nhanh cực đại, cực tiểu Bài tập Sóng cơ 6
C Tính tỉ số $\ \frac{R_1}{R_2}$ Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Biết mức cường độ âm,tính tỉ số $\frac{OA}{OC}$ Bài tập Sóng cơ 2
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
L Tính S Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Tính S Bài tập Sóng cơ 1
N Tính biên độ sóng. Bài tập Sóng cơ 2
boyvodanh97 Tính $S$ Bài tập Sóng cơ 4
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Tính công suất phát âm của loa Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 8
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Tính chính xác d để có sóng dừng? Bài tập Sóng cơ 10
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Tính biên độ dao động tại M Bài tập Sóng cơ 4
xuongrongnt Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top