Sự pha trộn các ánh sáng màu :

Câu hỏi
Cho ánh sáng mặt trời chiếu tới tờ giấy trắng. Trên giấy cò ghi chữ Quang bằng mực đỏ và chữ Học bằng mực xanh lục. Nhìn hai chữ này qua kính lọc màu lục ta thấy được chữ nào? Vì sao? Có màu gì?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top