Hiệu điện thế hãm không đổi

Chiếu đồng thời 2 tia có bước sóng khác nhau là $lamda_{1}$ và $lamda_{2}$ và tấm kim loại. Khi tắt tia 1, vẫn giữ tia 2 thì thấy hiệu điện thế hãm không đổi. SS bước sóng của 2 tia.
 
Mình nghĩ là lamda 1 lớn hơn lamda2 vì khi chiếu đồng thời cả hai hay chỉ một cái 2 thì u hãm k đổi, tức là nămg lượng cái hai lớn hơn cái một và cái hai gây ra hiện tượng quang điện với U hãm lớn hơn.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tăng Hải Tuân Hiệu điện thế hãm trong hiện tượng quang điện âm hay dương? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
L Hiệu suất laze Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 13
V Khi đó vecto cường độ điện trường có: Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Hải Quân Sự chuyển động của e trong điện- từ trường Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 3
N Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với nguồn điện một chiều Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 2
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang điện trong? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
proboyhinhvip Khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 4
bluecat Các lá kim loại của quả cầu điện nghiệm sẽ Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
K 3 tấm kim loại cùng bản chất nhưng tích điện khác nhau Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 5
lkshooting Phát biểu nào sau đây về điện từ trường là đúng? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Xác định chiều của lực từ, lực điện tác dụng lên e Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
Tăng Hải Tuân Hiện tượng quang điện ngoài là Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 1
tkvatliphothong Hiện tượng nào không liên quan đến dòng điện dịch? Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 8
KSTN_BK_95 Hiện tượng quang điện Lí thuyết Lượng tử ánh sáng 9

Quảng cáo

Top