Tại thời điểm t=10s, độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của vòng dây là?

Bài toán
1 vòng dây dẫn điện kín có diện tích S=10 $cm^{2}$, điện trở R=$10^{-3}\$, đặt bên trong một ống dây thẳng dài, sao cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với trục ống dây. Ống dây được quấn các vòng cách đều với mặt độ n=5 vòng/cm. Cho dòng điện chạy qua sợi dây quấn nên ống biến thiên theo quy luật I=10-0,1t, I đo bằng (A), t đo bằng (s). Tại thời điểm t=10s, độ lớn của lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của vòng dây có giá trị là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tìm cảm ứng từ tại tâm mỗi dòng điện Bài tập Cảm ứng điện từ 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top