Bài toán về công suất cực đại

Bài toán
Đoạn mạch điện gồm $R$nt($R_{x}||D$) được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 18V không đổi, điện trở $R = 6\Omega $, đèn D loại 12V-6W,$R_{x}$ là biến trở, bỏ qua điện trở của các dây nối. Điều chỉnh biến trở để công suất tiêu thụ của đoạn mạch ($R_{x}||D$) đạt giá trị cực đại. Khi đó $R_{x}$ có giá trị:
A. $4\Omega $
B. $24\Omega $
C. $8\Omega $
D. $12\Omega $
 
Đáp án chắc chắn là C.

Đoạn mạch Rx // D nối tiếp với R nên để công suất trên đoạn này cực đại thì Rx // D có điện trở là R =6 ôm.

Mà đèn đang có điện trở là RD = U^2/P = 24 ôm.

Vậy 1/Rx = 1/R - 1/RD = 1/8
 

Quảng cáo

Top