Xác định góc alpha để quả cầu thực hiện được chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh I.

Bài toán
Quả cầu nhỏ(được xem là chất điểm) có khối lượng 500 gam được treo vào điểm cố định Ở bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, có chiều dài L=1,0 m. Kéo quả cầu tới vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc alpha rồi buông nhẹ. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Bỏ qua mọi ma sát.
A) Cho alpha= 90 độ. Hãy xác định lực căng dây, vận tốc và gia tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí mà dây treo tạo với phương thẳng đứng góc belta= 30 độ
b) Khi quả cầu qua vị trí cân bằng, dây treo vướng đinh ở điểm I cách O một khoảng b=0,7 m. Xác định góc alpha để quả cầu thực hiện được chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh I.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Các anh chị, các bạn giúp nha, có thể Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 làm của em sai rồi
 

Quảng cáo

Top