Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào ?

Bài toán
Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}$cos($2\pi ft$) (f thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, với $2L>R^{2}C$. Khi $f=f_{c}$ thì $U_{C}$ max và tiêu thụ công suất bằng $\dfrac{2}{3}$ công suất cực đại. Khi $f=2\sqrt{2}f_{c}$ thì hệ số công suất toàn mạch gần nhất với giá trị nào?
A. 0,56
B. 0,36
C. 0,50
D. 0,86
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
$P=\dfrac{U^2}{R}\cos ^2\varphi$
Nên $\cos ^2 \varphi=\dfrac{2f_C}{f_L+f_C}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow f_L=2f_C\Rightarrow f_R=\sqrt{2}f_C$
Chuẩn hóa:
XBbfVsA.png

Tính được : $\cos \varphi =0,554$
Chọn câu A
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Q Khi $C=C_2$ thì công suất $P_2$ của mạch đạt cực đại có giá trị là Dòng điện xoay chiều 3

Quảng cáo

Top