Tính độ cứng lò xo

Bài toán
Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là $50g$. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình $x=A\cos \omega t$. Cứ sau những khoảng thời gian $0,05$ thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy $\pi ^{2}=10$. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng:
A. 25 N/m
B. 200 N/m
C. 100 N/m
D. 50 N/m
 
Động năng bằng thế năng lặp lại khi nó quay 90 độ
$\Rightarrow \Delta t=\dfrac{T}{4}=0,05
$\Rightarrow T=0,2
$\Rightarrow \omega =10\pi $
$\Rightarrow K=50 \ \text{N}/\text{m}
$\Rightarrow câu D
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Tấn số thay đổi, tính độ cứng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
K Tính biên độ dao động CLLX. Bài tập Dao động cơ 1
nobi nobisuke Tmin tính từ lúc bắt đầu chuyển động tốc độ tương đối giữa chúng lớn nhất Bài tập Dao động cơ 1
N Tính lực tác dụng vào B khi m có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 4
F Tính độ biến dạng của lò xo khi con lắc đang ở trạng thái cân bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
dhdhn Tính li độ cực đại của vật Bài tập Dao động cơ 5
G Tính tốc độ cực đại của vật sau khi lò xo bị giữ Bài tập Dao động cơ 6
Nô BiTa Tính biên độ dao động của con lắc sau khi lò xo 2 đứt? Bài tập Dao động cơ 8
boyvodanh97 Tính độ dài ℓ’ mới của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Tính phương trình li độ dài của vật Bài tập Dao động cơ 2
bongdem4996 Tính tốc độ của m ở thời điểm đó? Bài tập Dao động cơ 5
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
N Tính biên độ dao động của vật sau đó Bài tập Dao động cơ 3
T Tính độ biến dạng của lò xo lúc hệ cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
M Tính biên độ dao động khi ngưng tác dụng lực Bài tập Dao động cơ 4
BackSpace Độ lớn vận tốc của vật được tính theo biểu thức? Bài tập Dao động cơ 5
Jeremy Nguyễn Tìm góc ACB gần với giá trị nào sau đây nhất (tính theo độ) Bài tập Dao động cơ 10
haninso Tính tốc độ lớn nhất của vật sau thời điểm t=21,5s Bài tập Dao động cơ 1
S Tính độ cao cực đại mà con lắc mới đạt được so với vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 2
S Tính độ lớn lực cản Bài tập Dao động cơ 0
thanh thương Hỏi vật sẽ đi qua điểm M mấy lần nữa và hãy tính tốc độ của vật mỗi khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tính biên độ dao động mới của vật Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Tính tốc độ dao động trung bình của hệ từ thời điểm ban đầu đến thời điểm mà lực đàn hồi của lò xo c Bài tập Dao động cơ 3
A Tính độ lớn F! Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Tính biên độ sau đó: Bài tập Dao động cơ 2
phaidodaihoc1996 Xác định khoảng cách giữa vị trí cân bằng mới và vị trí cân bằng cũ. Tính biên độ mới Bài tập Dao động cơ 6
huynhcashin Nếu độ cao cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng tăng 2 lần thì cơ năng của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 1
raudiep Tính độ lớn vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 7
Oneyearofhope Tính độ giãn lò xo. Bài tập Dao động cơ 1
T Biên độ dao động A của vật nặng tính theo độ dãn $\Delta l_{0}$ của lò xo khi vật nặng ở VTCB là Bài tập Dao động cơ 1
khanhdi Tính quãng đường vật đi được và số lần vật đi qua tọa độ ( giải thích ?) Bài tập Dao động cơ 9
$\pi^{2}$ Tính độ lớn gia tốc của vật khi nó đi qua M Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Tính độ sai lệch của đồng hồ Bài tập Dao động cơ 0
L@MLAI TUDAU Tính độ lớn hợp lực tác dụng vào m khi nó có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 10
hoangmac Tính biên độ góc của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Tính tốc độ $v_2$ Bài tập Dao động cơ 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top