Cho nguồn di chuyển vận tốc không đổi, tìm vận tốc vân tối

Bài toán
Khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc ánh sáng nhìn thấy. Hai khe cách nhau a, cách nguồn d, nguồn nằm trên trục chính vuông góc là cách đều 2 khe. Cho nguồn di chuyển vuông góc với trục chính vận tốc đều v. Tính vận tốc v' của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lvcat Tìm số vân sáng dịch chuyển qua O trong 1s khi cho nguồn sáng dao động điều hòa Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó tại mỗi điểm đều có đúng hai bức xạ cho vân sáng ? Bài tập Sóng ánh sáng 0
judyhuyen17498 Bức xạ đơn sắc có bước sóng nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 3
kyubi0310 Vị trí gần trung tâm nhất cho bức xạ trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
apple13197 Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Vị trí mà cả hai bức xạ đều cho vân tối Bài tập Sóng ánh sáng 2
highhigh Vị trí gần vân trung tâm nhất tại đó có hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau cách vân trung tâm 1 khoả Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối? Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Một trong 2 khe của thí nghiệm young được làm mờ sao cho nó chỉ truyền 1/2 so với khe còn lại Bài tập Sóng ánh sáng 2
$\pi^{2}$ Chiều rộng của quang phổ trên màn là bao nhiêu và thay đổi như thế nào khi cho lăng kính dao động Bài tập Sóng ánh sáng 1
tiepkent Tìm vị trí đầu tiên cho vân sáng trùng nhau: Bài tập Sóng ánh sáng 23
P Bỏ thấu kính, cho ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,68 μm đi qua các khe thì khoảng vân là Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Trên màn quan sát, số bức xạ cho vân tối tại điểm M cách vân trung tâm 2,7 cm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Tìm bề rộng lớn nhất của chùm tia tới sao cho 2 chùm tia ló ra khỏi bản thủy tinh tác rời nhau? Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Để cho 2 chùm tia ló màu khác nhau, sau tấm thủy tinh tách rời nhau thì bề rộng chùm tia tới Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là $\sqrt{3}$ và $\sqrt{2}$ thì tỉ s Bài tập Sóng ánh sáng 2
pipi Có bao nhiêu điểm tại đó có 2 bức xạ cho vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 1
levietnghials Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đế Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Nguồn sáng S di chuyển theo phương song song với $S_{1}S_{2}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
hoankuty Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
apple13197 Bề rộng nhỏ nhất của khe nguồn S để không nhìn thấy hệ vân nữa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
cuonghp96 Bước sóng của nguồn sáng là Bài tập Sóng ánh sáng 1
H Độ lệch pha của 2 nguồn phát sáng qua 2 khe là: Bài tập Sóng ánh sáng 15
Đ Trong thí nghiệm yang về giao thoa với nguồn phát ánh sáng trắng , có dùng kính lọc sắc, trường hợp Bài tập Sóng ánh sáng 3
pobungphe Ta thay nguồn sáng đơn sắc với bước sóng $\lambda_2 = 0,6 \mu m$ thì số vân sáng trong miền đó là Bài tập Sóng ánh sáng 0
lvcat Hệ vân dịch chuyển thế nào khi dịch chuyển nguồn sáng Bài tập Sóng ánh sáng 3
little_bobanh Điểm gần nhất dao động cùng pha với nguồn trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}$là Bài tập Sóng ánh sáng 4
ShiroPin Tìm bước sóng của nguồn phát Bài tập Sóng ánh sáng 3
D Thời điểm lần đầu tiên máy đo được cường độ sáng bằng cường độ sáng lúc nguồn S nằm tại O là? Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Chiếu chùm sáng từ nguồn này vào máy quang phổ Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Dịch chuyển nguồn $S$ theo phương song song với mặt phẳng chứa $S_1S_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tích Chu Điểm M chuyển thành vân tối Bài tập Sóng ánh sáng 4
ahehe M chuyển thành vân tối bao nhiêu lần? Bài tập Sóng ánh sáng 1
Hassan_pro Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
hankhue Để vân sáng trung tâm trở thành vân tối thứ 2 thì phải dịch chuyển khe S theo phương song song: Bài tập Sóng ánh sáng 0
V Có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Vân sáng trung tâm dịch chuyển Bài tập Sóng ánh sáng 1
tien dung Độ dịch chuyển của vân trên màn là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
tien dung S phải dịch chuyển 1 đoạn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
L Khi êlectron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Màn đã dịch chuyển một đoạn bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
LeLinh Hỏi S phải di chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Hỏi S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu theo phương song song với màn quan sát Bài tập Sóng ánh sáng 1
Nắng Vân trung tâm dịch chuyển như thế nào. Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Tính vận tốc chuyển động v′ của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 0
•One-HicF Tính vận tốc chuyển động $v’$ của vân tối thứ 2 xuất hiện trên màn? Bài tập Sóng ánh sáng 1
NTH 52 Vân giao thoa dịch chuyển thế nào? Bài tập Sóng ánh sáng 9
__Black_Cat____! Xác định góc quay bàn lăng kính tới vị trí vạch màu tím đỏi chiều chuyển động Bài tập Sóng ánh sáng 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top