Hộp kín X

Bài toán
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào hai đầu đoạn mạch Ab gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với x là một hộp kín. Hộp kíns x chứa một trong ba phần tử điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng đo được trên hai đoạn Am và Mb lần lượt là 100V và 200V. Hộp X chứa
A. Cuộn dây thuần cảm
B. Tụ điện
C. Điện trở thuần
D. Cuộn dây không thuần cảm
IMG20170221215407.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
please help Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là gì? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin Hộp đen Hộp kín X là Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Hộp đen Hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin Hộp đen Trong hộp kín chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
ThanhBook Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín Bài tập Điện xoay chiều 2
tkvatliphothong Tìm các thông số của hộp kín X Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Hộp đen Phần tử trong hộp X, Y lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng Phong Hộp X chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hộp đen Trong hộp đen gồm Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Hộp đen Từng hộp 1, 2, 3 là gì Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
T Hộp đen Tìm linh kiện hộp đen X Bài tập Điện xoay chiều 5
Sky Fighter Tính công suất đoạn mạch chứa hộp Y ? Bài tập Điện xoay chiều 11
N Hộp đen Trong hộp X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 3
N Hộp đen Giá trị các phần tử trong hai hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Các phần tử trong hộp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 Hộp đen Công suất trên hộp đen là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Sky Fighter Hộp đen Xác định các thành phần trong hộp đen $X,Y,Z,J$ Bài tập Điện xoay chiều 2
•One-HicF Hộp đen Xác định phần tử thuộc hộp X? Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong Hộp đen Hộp X phải chứa Bài tập Điện xoay chiều 1
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
T Hộp đen Tìm các thành phần của hộp đen. Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Tính công suất của đoạn mạch có hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top