f biến thiên Vậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu?

Bài toán
Cho dòng điện xoay chiều u=Ucos(2pit) vào 2 đầu điện trở thuần R. Khi f=f1 công suất tiêu thụ là P. Vậy khi f=f2=2f1 thì công suất tiêu thụ là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha Lí thuyết Điện xoay chiều 3
H Khi có cộng hưởng trong mạch không phân nhánh thì Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Gi Đi Điện tích trên một bản tụ điện đạt cực đại khi.. Lí thuyết Điện xoay chiều 1
B f biến thiên Hỏi về giản đồ vector khi f biến thiên để Ucmax Lí thuyết Điện xoay chiều 2
A Khi đó công suất tiêu thụ của mạch Lí thuyết Điện xoay chiều 1
L Ý nghĩa đề cho $2L > RC^{2}$ là sao nhỉ? Khi đó ta có các hệ thức gì? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoankuty Điều nào sau đây đúng khi nói về cách mắc mạch điện xoay chiều 3 pha? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
nguyenvanthanh Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định,tần số của từ trường quay trong động cơ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
hoainiem_2007 Khi $\omega =\omega _0=(LC)^{\frac{-1}{2}}$ thì $U(MB) =U_1$, khi Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
huynhcashin Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại thì điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây có giá trị bằng Lí thuyết Điện xoay chiều 1
H MPĐ Tìm suất điện động tức thời trong cuộn 2 và 3 tương ứng khi cuộn 1 triệt tiêu Lí thuyết Điện xoay chiều 1
titan Khi một pha bị chập thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại? Lí thuyết Điện xoay chiều 2
T Khi mạch có tính cảm kháng thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của cả đoạn mạch là : Lí thuyết Điện xoay chiều 4
P Hiện tượng quay không đồng bộ xảy ra khi đặt vật nào đồng trục với từ trường quay? Lí thuyết Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án sai: Khi cho một vòng dây dẫn phẳng quay đều quanh một trục đồng phẳng với vòn Lí thuyết Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân Phát biểu nào sai khi cho tần số thay đổi để $I_{max}$ Lí thuyết Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top