Bài toán
Một khối gỗ có $m_1=1 \ \text{kg}$ đang nằm trên sàn ngang. Tác dụng 1 lực F=5N. Sau 2 giây ngừng lực F thì ngay lập tức va chạm vào vật 2 gắn vào lò xo có độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$, $m_2=0,5 \ \text{kg}$ (va chạm mềm). Tìm:
a) Năng lượng mất mát do va chạm
b) Tìm độ nén của lò xo (bỏ qua mọi ma sát)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
F=m1×a a=5 (m/s^2)
V1=0+at V1 =10
Bảo toàn động lượng:m1×v1=(m1+m2)vo
Vo= 20/3
a) NL mất mát
Wđ1-Wđ2 =
1/2(m1×v1^2) - 1/2(m1+m2)×Vo^2=50/3
b) độ nén
(\Delta l)^2 =A^2=0+(Vo^2) /(k/(m1+m2))
 

Quảng cáo

Top