Công suất cần thiết để kéo xà lan

Bài toán
Giả sự lực cản của nước tác dụng lên xà lan tỉ lệ với tốc độ của xà lan đối với nước. Một tàu kéo cung cấp công suất P1=250 mã lực (1 mã lực=746W) cho xà lan khi chuyển động với tốc độ v1=0,25 m/s. Công suất cần thiết để kéo xà lan với tốc độ v2=0,75 m/s là:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top