Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là ?

Bài toán
Đoạn mạch AB gồm điện trở R, tụ điện C, cuộn thuần cảm L mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên L biến thiên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V rồi điều chỉnh L để tổng điện áp hiệu dụng của hai đầu đoạn mạch chứa R và C với điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây cực đại. Biết R= $\sqrt{3}$ Zc, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là?
A. 220V
B. 110V
C. 127V
D. 280V
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Mạch điện một chiều Hướng dẫn sử dụng diễn đàn 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top