Tức thời Viết phương trình hiệu điện thế giữa hai đầu RL

Bài toán
Mạch RLC mắc nối tiếp , $f=50Hz$,$R=100\Omega$,$C=\dfrac{10^{-4}}{2\sqrt{3}\pi}F$. Nếu chọn chiều dương của dòng điện này thích hợp và gốc thời gian là lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có gia trị tức thời $u=-100V$ thì cương độ dòng điện có pha ban đầu là $\dfrac{-\pi}{3}rad$. Viết phương trình hiệu điện thế giữa hai đầu RL:
A. $u_{RL}=200\cos(100\pi t(V)$
B. $u_{RL}=200\sqrt{2}\cos(100\pi t(V)$
C. $u_{RL}=100\sqrt{2}\cos(100\pi t -\dfrac{2\pi}{3}(V)$
D. $u_{RL}=100\cos(100\pi t- \dfrac{\pi}{3}(V)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Mạch RLC mắc nối tiếp , $f=50Hz$,$R=100\Omega$,$C=\dfrac{10^{-4}}{2\sqrt{3}\pi}F$. Nếu chọn chiều dương của dòng điện này thích hợp và gốc thời gian là lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có gia trị tức thời $u=-100V$ thì cương độ dòng điện có pha ban đầu là $\dfrac{-\pi}{3}rad$. Viết phương trình hiệu điện thế giữa hai đầu RL:
A. $u_{RL}=200\cos(100\pi t(V)$
B. $u_{RL}=200\sqrt{2}\cos(100\pi t(V)$
C. $u_{RL}=100\sqrt{2}\cos(100\pi t -\dfrac{2\pi}{3}(V)$
D. $u_{RL}=100\cos(100\pi t- \dfrac{\pi}{3}(V)$
Trả lời: nói thật mình đã giải từ khá lâu, nhưng thiết nghĩ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đã cho nên dự đoán trước $U_{o}=200$ (V) thì sẽ rất nhanh. Thật vậy từ giả thiết $\cos \varphi =\dfrac{-100}{200}=-0,5;\varphi =\dfrac{2\pi}{3}; \tan (\varphi )=-\sqrt{3}$, nên u trễ pha với i, do đó $Z_{L}=100\sqrt{3} \Omega$, còn lại giải bình thường ta có $A$ là lựa chọn.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Viết biểu thức điện áp $u_C$ trên tụ C Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
thien than cua gio Viết biểu thức $ u_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
B C biến thiên $C=C_2$ thì Uc max, viết biểu thức của i Bài tập Điện xoay chiều 4
missyou1946 Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
missyou1946 Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
Mink Pycee Hộp đen Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Viết biểu thức $u_{AB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Viết biểu thức $u_{AB}$? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Tức thời Viết biểu thức của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung f biến thiên Tìm f để $U_c$ max. Và viết biểu thức $U_c$ max Bài tập Điện xoay chiều 3
T Viết biểu thức cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong Tức thời Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM? Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tức thời Viết biểu thức của u Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Tức thời Tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện . Bài tập Điện xoay chiều 6
lkshooting Lệch pha Hãy viết $U_{NB}$ tính $r,L,C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
dtdt95 Tức thời Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
$ Tức thời Mạch $C-R-L,r$. Viết biểu thức $u_{AM}$ với $AM$ gồm $C, \ R$ Bài tập Điện xoay chiều 3
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
T Phương pháp giản đồ vectơ Bài tập Điện xoay chiều 2
A $u_L=-75V$ lần đầu tiên phương trình điện áp đoạn mạch AB là. Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về công suất trung bình Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Tức thời Bằng phương pháp giản đồ vectơ , hãy tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 3
C Truyền tải điện Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty MPĐ Hỏi giá trị hiệu dụng lớn nhất ở $2$ đầu cuộn cảm trong cả quá trình là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
nguyenvanthanh Tính cường độ dòng điện trong mạch trong quá trình dầu hạ xuống Bài tập Điện xoay chiều 0
thanh thương Muốn hiệu suất trong quá trình tải điện năng tăng đến 95% thì Bài tập Điện xoay chiều 10
rainmeteror Truyền tải điện Hiệu suất quá trình truyền tải điện Bài tập Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 Truyền tải điện Hiệu suất quá trình truyền tải Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top