Chiều cao của thác nước là

$P_\text{tiêu thụ}=P_\text{thứ cấp}-I_\text{thứ cấp}.R \\\Leftrightarrow P_\text{thứ cấp}=U_\text{tc}.I_\text{thứ cấp}-I_\text{thứ cấp}.R\\\Leftrightarrow 1993,75.10^3=4000.20.I_\text{thứ cấp}-I_\text{thứ cấp}.10\\ \Rightarrow I_\text{thứ cấp}=... \Rightarrow P_\text{thứ cấp}=... \Rightarrow P_\text{sơ cấp}=\dfrac{P_\text{thứ cấp}}{0,9}\\ \Rightarrow P_\text{thác}=\dfrac{P_\text{sơ cấp}}{0,8.0,85}\\W_\text{điện}=P_\text{thác}.t=W_\text{thế năng}=m.g.h\\ \Rightarrow h=\dfrac{P_\text{thác}}{10^3.10.10}\approx 32,5817\left(m\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T R biến thiên Cực trị điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 0
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
Tú Hoàng Đoạn mạch xoay chiều R L C mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 4
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Nối hai đầu ra của một máy phát điện xoay chiều một pha có 1 cặp cực vào hai đầu đoạn mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty Dòng diện xoay chiều có L thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 2
I L biến thiên Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u=U_{0}cos100\Pi t$ (V) Bài tập Điện xoay chiều 0
I C biến thiên Nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì số chỉ ampe kế là Bài tập Điện xoay chiều 6
I Một cuộn dây mắc vào dòng điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 3
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 MBA Điện áp giữa hai đầu nguồn xoay chiều có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
I Một khung dây hình chữ nhật chiều dài 40cm chiều rộng 10cm quay đều Bài tập Điện xoay chiều 0
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
H Cường độ hiệu dụng trong mạch xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015 Bài tập Điện xoay chiều 312
chinhanh9 MBA Tìm điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp để hở khi ta đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá tr Bài tập Điện xoay chiều 1
D Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với nhau rồi vào điện áp xoay chiều trên thì trên đoạn mạch mới? Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Tần số $\omega$ của nguồn điện xoay chiều bằng : Bài tập Điện xoay chiều 4
chinhanh9 C biến thiên Tần số của nguồn điện xoay chiều là? Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện đổi chiều lần thứ 2011 kể từ thời điểm ban đầu. Bài tập Điện xoay chiều 0
vat_ly_oi Cho dòng điện xoay chiều $i = I_o sin \omega t$ (A) chạy qua thì hiệu điện thế u giữa hai đầu R là: Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Trong các loại amphe kế sau, loại nào k đo dc cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều? Bài tập Điện xoay chiều 4
Annapham95 MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 10
Đ Giá trị trung bình của cường độ dòng điện xoay chiều $i=4cos(100\pi t)(A)$ trong một thời gian Bài tập Điện xoay chiều 8
Heavenpostman MPĐ Trong máy phát điện xoay chiều một pha, suất điện động xoay chiều có tần số không phụ thuộc vào ? Bài tập Điện xoay chiều 4
__Black_Cat____! Thời điểm dòng điện đổi chiều lần thứ 2: Bài tập Điện xoay chiều 7
little_bobanh Biểu thức điện áp xoay chiều giữa 2 đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
N Biên độ của điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
N Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau rối vào điện áp xoay chiều trên thì đoạn mạch mới tạo? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Tính điện lượng qua bình theo một chiều trong thời gian 16 phút 5 giây? Bài tập Điện xoay chiều 3
__Black_Cat____! Trong cùng một điều kiện, dây chì chịu được dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng tối đa là? Bài tập Điện xoay chiều 1
phenol phenic Mạch điện xoay chiều đấu vào mạch điện hình sao và tam giác thì cường độ dòng điện thay đổi thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 8
__Black_Cat____! C biến thiên Tìm điện áp cực đại của dòng xoay chiều lắp vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
phenol phenic Tức thời Hiệu điện thế đoạn mạch xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MBA Máy hạ thế... Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có $U_1 = 220V$, khi đó $U_R$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
T Tìm hệ số của đoạn mạch xoay chiều $AB$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T L biến thiên Khi tăng chiều dài ống dây lên $2$ lần thì dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hệ số công suất của mạch khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
H MPĐ Mạng điện xoay chiều 3 pha.Tìm $R$ và $L$ Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF f biến thiên Mạch điện xoay chiều R,C, cuộn dây có L nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 10
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
sparkling_star Tính giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Y f biến thiên Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số? Bài tập Điện xoay chiều 0
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top