Lực hấp dẫn

Câu hỏi
Mấy bạn cho tôi hỏi trong chuyển động tròn đều của mặt trăng xung quanh trái Đất thì lực đóng vai trò là lực hướng tâm là lực hấp dẫn của trái đất lên mặt trăng hay ngược lại mặt trăng lên trái đất
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bạn à, lực hấp dẫn là lực tác dụng song song, có nghĩa là, trái đất và mặt trăng đều tác dụng lên nhau, dễ hiểu hơn, trái đất vừa tác dụng lên mặt trăng va mặt trăng cũng tác dụng lại trái đất.
 
Là lực Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng bạn nhé! Lực này đặt ở Mặt Trăng và hướng về tâm quỹ đạo chính là Trái Đất nên gọi là lực hướng tâm (hướng vào tâm quay).
 
Là lực Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng bạn nhé! Lực này đặt ở Mặt Trăng và hướng về tâm quỹ đạo chính là Trái Đất nên gọi là lực hướng tâm (hướng vào tâm quay).
Thầy ơi, em nghĩ theo định luật III Niu-tơn thì nếu có một lực tác dụng lên vật thì cũng có một lực từ vật tác dụng lại nguồn tác dụng lực chứ ạ? Xin lỗi thầy nhưng em vẫn còn thắc mắc ạ!
 
Thầy ơi, em nghĩ theo định luật III Niu-tơn thì nếu có một lực tác dụng lên vật thì cũng có một lực từ vật tác dụng lại nguồn tác dụng lực chứ ạ? Xin lỗi thầy nhưng em vẫn còn thắc mắc ạ!
Tất nhiên là Trái Đất hút Mặt Trăng thì Mặt Trăng cũng hút Trái Đất nhưng lực Mặt Trăng hút Trái Đất đặt trên Trái Đất mà... ta chỉ quan tâm đến Mặt Trăng thì chỉ có lực hút của Trái Đất là đáng kể gây ra lực hướng tâm. Tất nhiên có lực hút của Mặt trời và các hành tinh nhưng nhỏ hơn không đáng kể
 
Tất nhiên là Trái Đất hút Mặt Trăng thì Mặt Trăng cũng hút Trái Đất nhưng lực Mặt Trăng hút Trái Đất đặt trên Trái Đất mà... ta chỉ quan tâm đến Mặt Trăng thì chỉ có lực hút của Trái Đất là đáng kể gây ra lực hướng tâm. Tất nhiên có lực hút của Mặt trời và các hành tinh nhưng nhỏ hơn không đáng kể
Em cảm ơn thầy ạ! Giờ thì em hiểu rồi ạ!
 

Quảng cáo

Top