Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng:

Bài toán
Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật lần lượt là $x_{1}=A_{1}\cos \left(\pi _{1}t+\varphi _{1}\right) \left(cm\right)$ và $x_{2}=A_{1}\cos \left(\pi _{2}t+\varphi _{2}\right)$ (cm). Biết tạo một thời điểm bất kì, li độ các vật thỏa mãn $64x_{1^{2}}+36x_{2^{2}} = 48^{2}$ (cm²). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x¹ = 3cm với vận tốc v¹ = -18 cm/s và vật thứ hai đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng:
Mình tính ra đáp án $v_{2}=±8\sqrt{3}$ nhưng nếu tính ra dấu thì mình không biết là vận tốc mang dấu + hay -. Bạn nào có thể giải thích câu mình bôi đen ở đề giúp mình với :(
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là : Bài tập Dao động cơ 21
H Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 3
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
C Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Thời điểm vật đi qua vị trí $x=5(cm)$ lần thứ 2015 là? Bài tập Dao động cơ 2
boyvodanh97 Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 6
Tùng333 Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả vật đến lúc lực kéo về bằng không lần thứ 3 kể từ t=0 là Bài tập Dao động cơ 2
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
hang49 Tốc độ của vật khi nó đi qua I lần thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Bài tập Dao động cơ 3
T Trong giây thứ 2012 kể từ thời điểm t=0, vật đi được quãng đường là Bài tập Dao động cơ 14
hongmieu Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi đi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là Bài tập Dao động cơ 13
G Thời gian vật đi qua vị trí $x=-3$ lần thứ $2012$ Bài tập Dao động cơ 1
N Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả đến lúc vecto gia tốc đổi chiều lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 1
D Bài toán xác định thời điểm thứ 2012 vật đi qua vị trí có $W_{đ}=3 W_t.$ Bài tập Dao động cơ 1
H Tính quãng đường đi được từ lúc thả vật đến lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ hai trong dao động t Bài tập Dao động cơ 2
dtdt95 Tìm thời điểm vật đi qua tọa độ $x=-2,5\sqrt{2} cm$ theo chiều dương lần thứ $2014$ . Bài tập Dao động cơ 7
T Quãng đường mà vật đi được từ lúc thả đến lúc véc tơ gia tốc đổi chiều lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 3
NhatHau Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ hai trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Lực tác dụng lên vật hướng chiều dương và có độ lớn 0,04N lần thứ 2015 tại thời điểm nào. Bài tập Dao động cơ 1
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Kể từ $t=0$, vật qua vị trí $x=-2\sqrt{2}cm$ lần thứ 3015 là thời điểm nào? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Kể từ t=0, lần thứ 2013 vật có tốc độ 10\pi cm/s là: Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi li độ ban đầu của vật thứ nhất là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
apple13197 Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là? Bài tập Dao động cơ 4
Del Enter Vật có $a =15\pi m/s^2$ vào thời điểm thứ 2013 là? Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Khi lò xo giãn cực đại lần thứ 3. Khoảng cách giữa 2 vật là Bài tập Dao động cơ 1
Louis_lawnrence Tính khoảng thời gian từ lần đầu tiên đến lần thứ $2$ hai vật va chạm với nhau Bài tập Dao động cơ 1
N Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật qua vị trí $x=-5\sqrt{3}$ cm lần thứ 2000 là ? Bài tập Dao động cơ 0
thanh thương Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất Bài tập Dao động cơ 2
A Tỉ số gia tốc của vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là: Bài tập Dao động cơ 3
T Kể từ t=0, lần thứ 203 vật cách VTCB một đoạn 2 cm là? Bài tập Dao động cơ 3
P Tốc độ mà vật nhỏ đạt khi qua vị trí lò xo không bị biến dạng lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất là : Bài tập Dao động cơ 2
N Thời điểm để vật có tốc độ cực đại lần thứ 3 là Bài tập Dao động cơ 2
2 Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2 bằng? Bài tập Dao động cơ 4
sooley Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 3
__Black_Cat____! Hai vật gặp nhau lần thứ 2013 vào thời điểm? Bài tập Dao động cơ 33
T Cơ năng của hệ khi vật thứ hai rơi và dính vào vật thứ nhất Bài tập Dao động cơ 3
K Khi đó vật thứ nhất có li độ bằng Bài tập Dao động cơ 5
banana257 Tính tốc độ của vật lúc gia tốc của nó đổi chiều lần thứ 4 ? Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top