Quan sát bằng kính quang phổ thấy gì?

Bài toán
Một đèn ống(neon) thông thường được phủ ở bên trong một lớp chất phát quang, và trong lòng là chân không, chứa thủy ngân.Quan sát 2 phần khác nhau của đèn ống treo ở tường bằng kính quang phổ, thì thấy điều gì?
A. Không có quang phổ nào cả.
B. Quang phổ vạch của thủy ngân
C. Quang phổ liên tục do chất phát quang hấp thụ tia tử ngoại.
D. Cả 2 loại quang phổ trên.
 
"2 phần khác nhau của đèn ống" là những phần nào nhỉ?
Trả lời: ở phần không có lớp phủ của ống ta quan sát được quang phổ vạch của thủy ngân, ở phần có lớp phủ ta cũng thấy quang phổ đó trên nền quang phổ liên tục. Quang phổ liên tục này là do lớp phát quang hấp thụ thành phần tử ngoại của ánh sáng thủy ngân và lại phát ra với ánh sáng lớn hơn.
 

Quảng cáo

Top