Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một lò xo gắn với vật nhỏ khối lượng 100g. Vật nhỏ được đặt trên một giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và giá đỡ là hằng số. Giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 11,5 cm rồi buông nhẹ. Khi vật có vận tốc bằng 0 lần thứ 2 (không kể lần lúc buông vật) thì vật đi được quãng đường là 42 cm. Tốc độ cực đại trong quá trình dao động của vật là 1,1 cm/s, Lấy g = 10 m/s². Tốc độ vật khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần hai là?
A. 1 cm/s.
B. 80 cm/s.
C. 1,2 cm/s.
D. 1,4 m/s
Câu 2: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng 1,0 kg và lò xo có độ cứng 100 N/m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không tốc độ ban đầu với gia tốc a = g/5 = 2,0 m/s², g là gia tốc rơi tự do nơi đặt con lắc. Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ
A. 5,0 cm.
B. 6,0 cm.
C. 10 cm.
D. 2,0 cm.
Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,2. Lấy g = 10 m/s². Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc chuyển động theo chiều dương. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình chuyển động theo chiều âm là
A. 80 cm/s.
B. 35 cm/s.
C. 40 cm/s.
D. 70 cm/s.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 2: Vật sẽ chuyển động theo giá đỡ đến VTCB rồi rời khỏi giá đỡ. Tại VTCB lò xo dãn một đoạn:$\Delta l_{0}=\dfrac{mg}{k}=0,1 \left(m\right)=100\left(cm\right)$. Vận tốc của vật tại VTCB bằng vận tốc giá đỡ: $v_{gia do}=v_{max}=\sqrt{2as}=\sqrt{2.2.0,1}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)=20\sqrt{10}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$. $A=\dfrac{v_{max}}{\omega }$. Đáp án B
 
Trong nửa chu kì đầu vật chuyển động theo chiều dương, nửa chu kì sau vật cđ theo chiều âm. Tức là mình cần tìm vận tốc lớn nhất ở nửa chu kì thứ 2.$x_{0}=\dfrac{\mu mg}{k}$ =0,02(m)=2(cm). Vận tốc cầm tìm: $v=\omega \left(A-3x_{0}\right)=40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Khi thay đổi cách kích thích ban đầu thì đại lượng nào sau đây thay đổi Lí thuyết Dao động cơ 1
tam01235 Khi nói về dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 4
huynhcashin Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dao động của một con lắc đơn Lí thuyết Dao động cơ 5
X Hỏi sau đó trong qua trình dđ của clđ so vs khi không có điện trường, đại lượng nào k đổi? Lí thuyết Dao động cơ 2
San Bằng Tất Cả Khi so sánh sự tương quan giữa DĐ điện từ tự do với DĐ cơ điều hòa của CLLX, điều nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
Đá Tảng Sau khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng nếu: Lí thuyết Dao động cơ 1
tritanngo99 Trong trường hợp nào sau đây dao động của 1 vật có thể có tần số khác tần số riêng của vật Lí thuyết Dao động cơ 1
D Sau 2s gia tốc toàn phần của chất điểm có giá trị nào? Lí thuyết Dao động cơ 2
Long Stoner Tìm phát biểu SAI trong các phát biểu sau về các con lắc trong quá trình các thang máy được gia tốc Lí thuyết Dao động cơ 1
L Trong chuyển động dđ điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo t Lí thuyết Dao động cơ 2
hau dau Phát biểu nào sau đây đúng Lí thuyết Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Phát biểu nào sau đây sai? Lí thuyết Dao động cơ 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Nhận xét nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
C Biểu thức nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 2
C Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo phát biểu nào sau đây là không đúng Lí thuyết Dao động cơ 2
A Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian Lí thuyết Dao động cơ 1
A Phát biểu nào sau đây là đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
A Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa Lí thuyết Dao động cơ 1
hoankuty Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 1
K Chọn kết luận đúng về sau va chạm hai vật Lí thuyết Dao động cơ 4
hao.baobinh10 Nhận xét nào sau đây đúng? Lí thuyết Dao động cơ 3
thanh thương Nhận xét nào sau đây là đúng nếu các điều kiện môi trường là ổn định Lí thuyết Dao động cơ 5
D Nhận xét nào sau đây không đúng? Lí thuyết Dao động cơ 5
triminhdovip137 Phát biểu nào sau đây là đúng về dao động cưỡng bức Lí thuyết Dao động cơ 4
triminhdovip137 Sau đó con lắc lò xo như thế nào Lí thuyết Dao động cơ 2
htthao1506 Biên độ của dao động tổng hợp là biên độ dao động mỗi thành phần khi nào Lí thuyết Dao động cơ 1
mai hoàn Lực đàn hồi của lò xo đổi chiều khi Lí thuyết Dao động cơ 3
L Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ Lí thuyết Dao động cơ 2
kienduc_2000 Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại th Lí thuyết Dao động cơ 0
L Trong dao động điều hoà khi vật đổi chiều chuyển động thì Lí thuyết Dao động cơ 5
V Sự biến động của chu kì khi cho con lắc đổi phương chuyển động! Lí thuyết Dao động cơ 4
L Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm trên đoạn thẳng nào đó? giải thích? Lí thuyết Dao động cơ 1
C Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó Lí thuyết Dao động cơ 2
C Dao động cơ học đổi chiều khi lực kéo về tác dụng lên vật Lí thuyết Dao động cơ 1
C Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 3
A Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao động điều hòa khi và chỉ khi Lí thuyết Dao động cơ 4
A Tìm phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa? Lí thuyết Dao động cơ 1
hao.baobinh10 Khi thang máy rơi tự do thì chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là Lí thuyết Dao động cơ 4
huynhcashin Chọn đáp án Sai khi nói về dao động của các con lắc Lí thuyết Dao động cơ 2
R Khi vật có vận tốc cực đại thì Lí thuyết Dao động cơ 5
KSTN_BK_95 Cơ năng của vật có thay đổi khi hệ quy chiếu của vật thay đổi không? Lí thuyết Dao động cơ 4
H Năng lượng dao động điều hòa của một con lắc lò xo thay đổi như thế nào khi... Lí thuyết Dao động cơ 2
KSTN_BK_95 Tại sao nói khi cùng một môi trường , cùng lò xo thì vật nhẹ tắt dần nhanh hơn vật nặng Lí thuyết Dao động cơ 3
tkvatliphothong Trạng thái của lò xo khi vât dao động dừng lại Lí thuyết Dao động cơ 9
superstar Một vật thực hiện dao động điều hòa vận tốc sẽ cùng chiều với gia tốc khi vật Lí thuyết Dao động cơ 1
kiemro721119 Bài toán: Chọn đáp án đùng về dao động điều hòa của con lắc đơn: A. Khi đưa từ chân không vào không Lí thuyết Dao động cơ 2
Đá Tảng Khi vật đi đang đi từ VT biên dương về VTCB thì vận tốc tăng hay giảm ? Lí thuyết Dao động cơ 8
P Tốc độ đạt cực đại khi nào? Lí thuyết Dao động cơ 6
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top