Cực đại, cực tiểu có lấy ở nguồn không?

Câu hỏi
Bài toán hỏi số cực đại cực tiểu 1 số sách lấy dấu = ở 2 nguồn, 1 số lại không. Ai thông não dùm em đc không ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu hỏi
Bài toán hỏi số cực đại cực tiểu 1 số sách lấy dấu = ở 2 nguồn, 1 số lại không. Ai thông não dùm em đc không ạ.
Câu hỏi chưa nói rõ là hỏi ở nội dung gì nhưng mà chắc em hỏi trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán giao thoa sóng cơ.

Như lời thầy Tuân là không lấy nhưng tiếp lời thêm bằng lời giải thích cho em như sau:

Trong giao thoa sóng cơ với hai nguồn đồng bộ, biên độ A, thì các phần tử vật chất ở mỗi điểm dao động với biên độ khác nhau, có điểm dao động với biên độ lớn hơn A, có điểm dao động với biên độ nhỏ hơn A. Trong đó, có những điểm đặc biệt gọi là cực đại và cực tiểu với
  • cực đại: là những điểm dao động với biên độ 2A;
  • cực tiểu: là những điểm đứng yên, không dao động.
Theo đó thì hai nguồn dao động với biên độ A nên cũng không là cực đại và cũng không là cực tiểu.

Tuy nhiên, trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sóng dừng trên dây thì ta xem như đầu dây gắn với nguồn là một điểm nút mặc dù nó không đứng yên như các điểm nút khác.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top