Quãng đường trong chuyển động tròn đều

Ai giải giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với ạ
Một đồng hồ có kim giây dài 5cm. Tính đường đi của đầu mút kim giây trong thời gian 20 giây. Biết kim giây quay đều.
 
Ai giải giúp mình Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với ạ
Một đồng hồ có kim giây dài 5cm. Tính đường đi của đầu mút kim giây trong thời gian 20 giây. Biết kim giây quay đều.
Lời giải
Trong 1 phút, tức 60 giây, kim giây quay được một vòng, tức $2\pi \left(rad\right)$
Vậy trong 20 giây, nó quay được một góc bằng $\varphi = \dfrac{2\pi }{3}$.
Đường đi của đầu mút kim giây trong thời gian 20 giây bằng:
$$s=R.\varphi \approx 10,467\left(cm\right)$$
 

Quảng cáo

Top