Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường

Bài toán
Hai điện tích $q_1>0$ và $q_2 = -q_1$ đặt trong chân không lần lượt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng r; M là một điểm thỏa MA = 2MB. Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường tại A và tại M là:
A. 8/7
B. 4.
C. -4.
D. -8/7.
 
Bài này bạn dùng công thức tính điện trường thôi, ở A thì chỉ có lực điện do $q_{2}$ gây ra còn ở M thì có cả $q_{1}$ và $q_{2}$ gây ra ( nên nhớ là phải cộng lại vì $q_{2}$ âm ), chiều đều hướng về B, tính ra được rồi chia thì ra kết quả.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Hãy tìm tỉ số gia tốc của hạt ở 2 điểm đó Bài tập Điện tích - Điện trường 2
tranvan0111 Có bao nhiêu cách ghép số tụ trên thành bộ? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
H Hỏi ampe có chỉ số bao nhiêu? Bài tập Điện tích - Điện trường 4
SHINE Tính điện tích của giọt chất lỏng và số e thừa hoặc thiếu trên giọt chất lỏng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
zopping88 Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
N Hiệu điện thế giữa 2 cực Bài tập Điện tích - Điện trường 0
ngoclinh_2510 Khoảng cách giữa các điện tích phải là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng bằng F Bài tập Điện tích - Điện trường 1
T Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Đ Độ lệch so với phương ban đầu của electron khi đi vào giữa hai bản kim loại? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Tính diện tích của tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ và điện dung giống tụ điện cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
P Hãy xác định chất điện môi cần đặt vào giữa hai bản tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
V Mối liên hệ giữa điện trường tại M, N, P là? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Cloud_Strife_Han Xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Quan hệ giữa các điện tích giữa các đỉnh của hình vuông Bài tập Điện tích - Điện trường 1

Quảng cáo

Top