So sánh thời gian chuyển động

Bài toán
Một quả cầu lăn không ma sát từ A đến B trong hai trường hợp: Giữa A và B có đường lõm xuống(A1B); giữa A và B có đường lồi lên (A2B). Biết chiều dài A1B bằng A2B. So sánh thời gian chuyển động của quả cầu trong 2 trường hợp nếu vận tốc tại A là như nhau
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top