Hỏi toa thứ 7 đi qua trước mặt người ấy trong thời gian bao lâu?

Bài toán
Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều. Toa thứ nhất đi qua trước mặt người ấy trong thời gian 6s. Hỏi toa thứ 7 đi qua trước mặt người ấy trong thời gian bao lâu???
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top