Giá trị của UAB và R là

Bài toán
Cho mạch điện như hình vẽ:
E1=E2=6V, r1=1, r2=2, R1=5, R2=4, vôn kế có điện trở rất lớn chỉ 7,5V
a)Tính UAB
A. 6V
B. 4,5V
C. 9V
D. 3
b)Tính R
A. 4,5
B. 7,5
C. 6
D. 3
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top