Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệ

Bài toán
Ba sợi dây cao su dài 4m căng thẳng nằm ngang đặt song song có độ cao với mặt đất theo thứ tự $O_1$ , $O_2$ , $O_3$. Tại thời điểm $O_1$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,2 Hz. Sau đó 15s $O_2$ băt đầu dao động đi lên với tần số 0,4 Hz. Sao đó 10s $Ở_3$ bắt đầu dao động đi xuống với tần số 0,5Hz. Cả ba sợi dây đều tạo sóng dạng hình sin với cùng biên độ A và bước sóng 80cm. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệt nhau?
A. 40s
B. 42s
C. 42,5s
D. 45s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Ba sợi dây cao su dài 4m căng thẳng nằm ngang đặt song song có độ cao với mặt đất theo thứ tự $O_1$ , $O_2$ , $O_3$. Tại thời điểm $O_1$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,2 Hz. Sau đó 15s $O_2$ băt đầu dao động đi lên với tần số 0,4 Hz. Sao đó 10s $Ở_3$ bắt đầu dao động đi xuống với tần số 0,5Hz. Cả ba sợi dây đều tạo sóng dạng hình sin với cùng biên độ A và bước sóng 80cm. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệt nhau?
A. 40s
B. 42s
C. 42,5s
D. 45s
Lời giải

Chọn gốc thời gian lúc $O_{1}$ bắt đầu đi lên
Ta có pt dao động of $O_{1}; O_{2}; O_{3}$ lần lượt là:
$$
\left\{\begin{matrix}
U_{1}=A\sin \left(0,4\pi t\right) & & & \\
U_{2}=A\sin \left(0,8\pi t\right) & & & \\
U_{3}=A\sin \left(\pi t\right) & & &
\end{matrix}\right.$$
Hình dạng 3 sợi dây giống nhau khi chúng có cùng li độ
$$\Leftrightarrow U_{3}-U_{2}=U_{2}-U_{1}\Leftrightarrow U_{3}+U_{1}=2U_{2}$$
$\Leftrightarrow \sin \left(0,4\pi t\right)+\sin \left( \pi t \right)=2\sin \left(0,8\pi t\right)$
$\Leftrightarrow \sin \left(0,7\pi t\right)\cos \left(0,3\pi t\right)=\sin \left(0,8\pi t\right)$
Thay đáp án ta thấy $t=40\left(s\right)$ thỏa mãn :D
Đ. Á A.
 
Bài toán
Ba sợi dây cao su dài 4m căng thẳng nằm ngang đặt song song có độ cao với mặt đất theo thứ tự $O_1$ , $O_2$ , $O_3$. Tại thời điểm $O_1$ bắt đầu dao động đi lên với tần số 0,2 Hz. Sau đó 15s $O_2$ băt đầu dao động đi lên với tần số 0,4 Hz. Sao đó 10s $Ở_3$ bắt đầu dao động đi xuống với tần số 0,5Hz. Cả ba sợi dây đều tạo sóng dạng hình sin với cùng biên độ A và bước sóng 80cm. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu từ khi $Ở_1$ bắt đầu dao động ba sợi dây có hình dạng giống hệt nhau?
A. 40s
B. 42s
C. 42,5s
D. 45s
Lời giải

Chọn gốc thời gian lúc $O_{1}$ bắt đầu đi lên
Ta có pt dao động of $O_{1}; O_{2}; O_{3}$ lần lượt là:
$$
\left\{\begin{matrix}
U_{1}=A\sin \left(0,4\pi t\right) & & & \\
U_{2}=A\sin \left(0,8\pi t\right) & & & \\
U_{3}=A\sin \left(\pi t\right) & & &
\end{matrix}\right.$$
Hình dạng 3 sợi dây giống nhau khi chúng có cùng li độ
$$\Leftrightarrow U_{3}-U_{2}=U_{2}-U_{1}\Leftrightarrow U_{3}+U_{1}=2U_{2}$$
$\Leftrightarrow \sin \left(0,4\pi t\right)+\sin \left( \pi t \right)=2\sin \left(0,8\pi t\right)$
$\Leftrightarrow \sin \left(0,7\pi t\right)\cos \left(0,3\pi t\right)=\sin \left(0,8\pi t\right)$
Thay đáp án ta thấy $t=40\left(s\right)$ thỏa mãn :D
Đ. Á A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
chinhanh9 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao lâu thì O,P,Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 21
N Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
P Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2 Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì 3 điểm O, P, Q thẳng hàng? Bài tập Sóng cơ 2
NTH 52 Hỏi sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu kể từ khi $O_1$ bắt đầu dao động thì hình dạng của 3 sợi dâ Bài tập Sóng cơ 4
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
letiendo2001 Câu hỏi về độ lệch pha Bài tập Sóng cơ 1
thuthuynguyen Hỏi tại $t_2=t_1+ 2.01$ s thì li độ bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
B Hỏi thời gian ngắn nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
N Hỏi vân giao thoa qua $M$ là vân nào? Bài tập Sóng cơ 9
D Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng acăn 2 Bài tập Sóng cơ 0
GS.Xoăn Hỏi bạn A nghe được âm có cường độ là bao nhiêu khi bạn ấy ném còn trúng cái bìa cứng? Bài tập Sóng cơ 4
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi trên đoạn nối $2$ nguồn có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn nối $2$ nguồn? Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có mấy vị trí của mực nước chúng ta được âm rất nhỏ Bài tập Sóng cơ 5
hoankuty Hỏi có bao nhiêu điểm M cực đại và ngược pha với $S_{2}$ ? Bài tập Sóng cơ 24
skylinehermes Hỏi cường độ sáng tại O là tâm màn ảnh thay đổi như thế nào ? Bài tập Sóng cơ 0
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
dhdhn Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
hoankuty Hỏi các điểm $P,Q$ nằm trên các đường dao động cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 6
hoankuty Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là Bài tập Sóng cơ 7
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại cùng phau với $u_2$? Bài tập Sóng cơ 2
litlleduck Hỏi M cách B một khoảng? Bài tập Sóng cơ 8
JDieen XNguyeen Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $CD$ có 5 điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ống thì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 3
M Hỏi li độ điểm M cách O $2,5m$ tại thời điểm $2s$ Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Hỏi M cách B 1 khoảng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 9
superstar Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ ,cùng pha với điểm M cách A một khoảng 1cm Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tại thời điểm t2,li độ của A và C đều bằng +5,5 mm. Hỏi khi đó li độ của B là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi trên đoạn nối 2 nguồn có bao nhiêu điểm cực đại dao động cùng pha với S1 Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hỏi điểm B có thể lên cao nhất so với mặt nước là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
lam_vuong Hỏi người trong sân ga sẽ nghe tiếng còi tàu với tần số là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 0
N Hỏi vào thời điểm nào sao đây vật có gia tốc bằng $15\pi (m/s^2)$: Bài tập Sóng cơ 3
ngocnhat95 Hỏi trên đoạn $S_1S_2$ có mấy điểm dao động cùng pha với $S_1$ Bài tập Sóng cơ 21
rainmeteror Hỏi mức cường độ âm lớn nhất mà loa có thể phát ra Bài tập Sóng cơ 1
P Hỏi người quan sát thấy sóng truyền có chu kì bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 2
ngocnhat95 Hỏi người đó nghe được âm có tần số là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
N Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người? Bài tập Sóng cơ 1
D Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên đoạn S3S4 có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 2
H Điểm M thỏa mãn MA - MB = 5 (m). Hỏi tại M ta nghe được âm như thế nào? Bài tập Sóng cơ 4
H Hỏi trên CD có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với 2 nguồn? Bài tập Sóng cơ 12
ashin_xman Hỏi đường cao hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_{3}$,$S_{4}$ có 5 điểm dao động cực đại? Bài tập Sóng cơ 2
dreamhigh315 Hỏi đường cực đại gần nguồn $A$ nhất sẽ cách $A$ bao nhiêu cm? Bài tập Sóng cơ 3
B Biến thiên của pha tại M có biểu thức nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
Huy Cường Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top