Quãng đường mà học sinh di chuyển được theo dốc nghiêng

Bài toán
Việt di chuyển từ điểm A trên đoạn đường nằm ngang có nghe 1 loa phát thanh(Coi như nguồn điểm phát âm đặt tại O) ở phía trước mặt. Khi Việt dừng lại ở vị trí B thẳng đứng so với loa thì Việt dừng lại ở vị trí B thẳng đứng so với loa thì Viết di chuyển được đoạn 12m. Tỉ số cường độ âm tại B và A là 4. Việt tiếp tục di chuyển trên 1 dôc nghiêng 30 độ so với phương ngang cho đến C thì thấy cường độ âm tại A và C là như nhau. Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng?
A. 12m
B. 13,68m
C. 14,79m
D. 15,95m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Việt di chuyển từ điểm A trên đoạn đường nằm ngang có nghe 1 loa phát thanh(Coi như nguồn điểm phát âm đặt tại O) ở phía trước mặt. Khi Việt dừng lại ở vị trí B thẳng đứng so với loa thì Việt dừng lại ở vị trí B thẳng đứng so với loa thì Viết di chuyển được đoạn 12m. Tỉ số cường độ âm tại B và A là 4. Việt tiếp tục di chuyển trên 1 dôc nghiêng 30 độ so với phương ngang cho đến C thì thấy cường độ âm tại A và C là như nhau. Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng?
A. 12m
B. 13,68m
C. 14,79m
D. 15,95m
Lời giải
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ra tỉ số cường độ âm tại $B$ và $A$ là $4$: $\dfrac{I_B}{I_A}=4 \Rightarrow OA=2OB$ tức là $B$ là trung điểm của $OA$.
Khi Việt dừng lại ở vị trí $B$ thẳng đứng so với loa thì Việt dừng lại ở vị trí B thẳng đứng so với loa thì Viết di chuyển được đoạn $12\left(m\right)$ tức là $AB=12\left(m\right) \Rightarrow OB=12\left(m\right)$
Cường độ âm tại $A$ và $C$ là như nhau nên $OC=OA=2AB=24\left(m\right)$
Việt tiếp tục di chuyển trên một dôc nghiêng $30$ độ so với phương ngang cho đến $C$ nên ta có $\widehat{BOC}=30^o$
Theo định lí hàm $\cos $ ta có: $$OC^2=BC^2+BO^2-2BC.BO.\cos 30^o$$
$$\Rightarrow BC^2-12\sqrt{3}BC-432=0$$
$$\Rightarrow BC=...$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Nai Tổng quãng đường đi được của cả 3 phần tử sóng A, B, C là ? Bài tập Sóng cơ 4
M Sóng truyền thêm được quãng đường bằng Bài tập Sóng cơ 1
boyvodanh97 Khi phần tử môi trường đi được quãng đường $72 cm$ thì sóng truyền thêm được quãng đường bằng Bài tập Sóng cơ 5
truongpham97 Quãng đường đi được trong thời gian 2t Bài tập Sóng cơ 3
A Tìm quãng đường truyền sóng! Bài tập Sóng cơ 1
T Quãng đường dịch chuyển Bài tập Sóng cơ 3
triminhdovip137 Quãng đường vật nặng đi được trong 1/3 s tính từ lúc bắt đầu dao động Bài tập Sóng cơ 5
To_Be_The_Best Tính giá trị quãng đường S Bài tập Sóng cơ 1
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
V Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
N Biên độ dao động tại một điểm thuộc mặt nước và thuộc đường trung trực AB là Bài tập Sóng cơ 2
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Trên mặt nước có số đường cực tiểu giao thoa là? Bài tập Sóng cơ 1
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
BoythichFAP Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực AB nhất thì góc D có độ lớn? Bài tập Sóng cơ 1
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
T Khi P nằm trên đường cực tiểu gần trung trực của AB nhất , góc có độ lớn ??? Bài tập Sóng cơ 2
N Trên đường nối $S_{1}S_{2}$ số điểm dao động với biên độ 3mm là: Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Trên đường tròn tâm $S_{1}$ có bao nhiêu điểm cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 8
C Xét các điểm M trên mặt nước thuộc đường thẳng đi qua A vuông góc với A mà dao động với biên độ cực Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Số điểm không dao động trên đường tròn nội tiếp hình vuông AMBN là? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách nguồn $S_{1}$? Bài tập Sóng cơ 2
truhiki Điểm N thuộc đường dao động? Bài tập Sóng cơ 2
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Điểm M trên đường tròn cách A xa nhất dao động với biên độ? Bài tập Sóng cơ 5
Đinh Phúc Trên mặt nước quan sát đc số đường cực đại mỗi bên đường trung trực S1S2 là Bài tập Sóng cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận AB làm tiêu điểm là Bài tập Sóng cơ 7
chinhanh9 Điểm dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn xa nhất là? Bài tập Sóng cơ 8
Enzan Số điểm dao động với biên độ $3mm$ trên đường nối AB là Bài tập Sóng cơ 4
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
Longdragon Nếu P thuộc đường cực tiểu thứ nhất thì góc POB bằng Bài tập Sóng cơ 2
Hoàng Phong Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM ,cùng phía với M so với nguồn O ,cách O 1 khoảng 2cm Bài tập Sóng cơ 14
A Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tìm vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 8
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top