Tìm tiêu cự của thấu kính

Bài toán
Vật thật đặt trên thấu kính và vuông góc với trục chính của thấu kính. Ánh ban đầu của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo bằng 1/2 vật. Dời vật dọc theo trục chính. Ảnh của vật vẫn là ảnh ảo nhỏ hơn vật 3lần. Xác định chiều dời của vật vị trí ban đầu của vật. Tìm f
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top