Phát biểu sai

A. Quá trình truyền sóng là một quá trình truyền năng lượng
B. Hai điểm cách nhau một số nguyên Lần Nữa bước sóng trên phương truyền kì dao động ngược pha
C. Đối với Sóng truyền từ một điểm trên mặt phẳng khi sóng truyền đi xa năng lượng sống giảm tỉ lệ với quãng đường sóng truyền
D. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Phát biểu nào sai? Lí thuyết Sóng cơ 1
H Chọn phát biểu sai về sóng dọc và sóng ngang Lí thuyết Sóng cơ 0
To_Be_The_Best Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng cơ ? Lí thuyết Sóng cơ 2
kiemro721119 Một sóng cơ có tần số f. Chọn phát biểu đúng. Lí thuyết Sóng cơ 2
lkshooting Một sóng cơ có tần số f. Phát biểu đúng là? Lí thuyết Sóng cơ 6
NTH 52 Số phát biểu đúng? Lí thuyết Sóng cơ 8
lkshooting Âm do một chiếc đàn bầu phát ra Lí thuyết Sóng cơ 1
S Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Lí thuyết Sóng cơ 5
L Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi. Nhận xét nào sau đây là sai? Lí thuyết Sóng cơ 4
ronalphat7 Sóng âm bao gồm cả sóng âm, siêu âm và hạ âm đúng hay sai? Lí thuyết Sóng cơ 5
minhtangv Chọn câu sai Lí thuyết Sóng cơ 9
triminhdovip137 Chọn câu trả lời sai Lí thuyết Sóng cơ 2
thiencuong_96 Điều nào sau đây sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây ? Lí thuyết Sóng cơ 4
lvcat Nhận định sai khi nói về đồ thị sóng Lí thuyết Sóng cơ 9
H Nhận xét sai là Lí thuyết Sóng cơ 3
thehiep Kết luận nào sau đây là sai về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi Lí thuyết Sóng cơ 2
C Chọn câu sai lí thuyết về sóng Lí thuyết Sóng cơ 1

Quảng cáo

Top