Tính điện trở tương đương, Số chỉ của ampe kế A1 A2 hiệu điện thế giữa hai điểm M,N

Bài toán
Cho mạch điện như hình vẽ
SO DO DIEN.png

U=8 V,$R_0$=0,5$\Omega $ , $R_1$=5 $\Omega $, $R_2$=30$\Omega $, $R_3$=15$\Omega $ , $R_4$=3$\Omega $, $R_5$=12$\Omega $ . Bỏ qua điện trở của cac AMPE kế. Tìm
a,$R_tđ$.
B, Số chỉ của ampe kế $A_1$ , $A_2$
c, Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N.
CÁc bạn vẽ lại cho mình cái hình nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top