Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Câu hỏi
Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.
Ai giúp mình trả lời cơ sở lý thuyết với!! Cần gấp ạ
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top