Sự rơi tự do

Bài toán
1 vật đc ném lên cao theo phương thẳng đứng với v=20 m/s từ độ cao 10m so với mặt đất. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
a, tính thời gian để vật đạt độ cao cực đại, tính dooj cao cực đại đó.
B, sau bao lâu vật lại đi qua vị trí ném lúc đuầ. Tính vận tốc của vật lúc đó.
C, tìm thời điểm và vận tốc của vật khi chạm đất.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top