Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống goạt động

Bài toán
Một ống Cu-lít-giơ hoạt động ở hiệu điện thế $120kV$. Coi rằng cứ $1000$ electron tới đập vào đối catot thì có $1$ photon bật ra với bước sóng gấp đôi bước sóng ngắn nhất có thể. Công suất phát xạ của ống này là $0.36W$ . Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống hoạt động là:
A. 0.03$A$
B. 0.6$A$
C. 0.12$A$
D. 0.06$A$
 
Bài toán
Một ống Cu-lít-giơ hoạt động ở hiệu điện thế $120kV$. Coi rằng cứ $1000$ electron tới đập vào đối catot thì có $1$ photon bật ra với bước sóng gấp đôi bước sóng ngắn nhất có thể. Công suất phát xạ của ống này là $0.36W$ . Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống hoạt động là:
A. 0.03$A$
B. 0.6$A$
C. 0.12$A$
D. 0.06$A$
Trả lời: tôi đã nháp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nhưng có vẻ ra 0,006 $A$ - rất gần với đáp án $D$ nhưng chưa đăng lên, bạn kiểm tra lại xem có vấn đề gì không?
 
Bài toán
Một ống Cu-lít-giơ hoạt động ở hiệu điện thế $120kV$. Coi rằng cứ $1000$ electron tới đập vào đối catot thì có $1$ photon bật ra với bước sóng gấp đôi bước sóng ngắn nhất có thể. Công suất phát xạ của ống này là $0.36W$ . Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống hoạt động là:
A. 0.03$A$
B. 0.6$A$
C. 0.12$A$
D. 0.06$A$
Bạn chú ý đầu đề sai chính tả nhé, tôi không thể sửa được.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
BoythichFAP Tính cường độ dòng điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Chùm sáng có đường kính 0,9mm. Cường độ chùm sáng là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
O Xác định độ lớn và chiều vecto cảm ứng từ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
datanhlg Lực này có độ lớn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đắc toàn Công suất ánh sáng ứng với độ nhạy này có giá trị nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Halerm Dép Độ lớn của hiệu điện thế hãm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tốc độ của electrôn tăng tốc qua hiệu điện thế $10^5$ V là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Nhiệt độ bản đối catot tăng thêm bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Tỉ số giữa tốc độ góc của electron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
I Tính độ sâu cực đại của vết cắt bằng laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Khi nhảy lên quỹ đạo$M$. electron có tốc độ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
adamdj Nhiệt độ của nước khi vừa ra khỏi ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
kiemro721119 Tính công thoát và độ tăng diệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giữa hai lần chiếu. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Tìm hiệu điện thế hãm để dập tắt dòng quang điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Ngoc_Bich Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm bây giờ là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Change Catot giờ là hợp kim đồng và nhôm thì hiệu điện thế hãm triệt tiêu dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
Huy Nguyễn Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Gọi $U_{1}$ và $U_{2}$ là điện áp hãm tương ứng để triệt tiêu dòng quang điện thì Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H $U_{AK}$ như thế nào thì không có dòng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Dòng quang điện bão hòa khi này bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
nhokpq.ine Hiệu điện thế cần đặt để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
S Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm lần lượt là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sparkling_star Tính dòng điện cực đại qua điện trở Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top